Domy powyżej 70 metrów bez pozwoleń! Zmiany w Prawie Budowlanym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2, będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
dom ze styropianu

Podziel się

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą – w uproszczonej procedurze – wybudować na niej dom do 70 mkw.  Dzięki najnowszym zmianom w prawie, już niedługo, także budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 70 m2 (do dwóch kondygnacji), będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to usprawni budowę budynków na własne potrzeby.

Zgodnie proponowanymi rozwiązaniami w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

Do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku domów powyżej 70 mkw. będzie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Dokumentacja w wersji elektronicznej

Ustawa pozwoli także na pełną cyfryzację w obowiązujących procedurach budowlanych. Inwestorzy otrzymają możliwość zgromadzenia i przedłożenia wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej. W organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego ograniczona zostanie więc liczba dokumentacji papierowej, a w konsekwencji dostęp do dokumentów będzie prostszy i łatwiejszy. 

Kolejne zmiany w Prawie Budowlanym

Projekt ustawy wprowadza też inne rozwiązania. Najważniejsze to rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia o przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m2. Oprócz tego ustawa Prawo budowlane daje też zielone światło na tworzenie dalszych rozporządzeń dotyczących schronów i ukryć doraźnych.  Chodzi o ich warunki techniczne jak i o ich usytuowanie. Nowe przepisy zapowiadają przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.