Dotacje na kotły gazowe w Europie w 2022 r.

Trend europejski jest chyba już wszystkim znany, a odejście od paliw kopalnych w ogrzewnictwie powoli staje się realną przyszłością. Są to jednak dopiero powolne kroki, ponieważ niektóre kraje Unii Europejskiej nadal nie wycofały się z prowadzenia programów wsparcia zakupu kotłów na nieodnawialny opał. Co ciekawe – w 2022 r. było ich aż 11! Co to za państwa i na jakie dotacje można liczyć? Analizujemy raport Cool Products.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
Dotacje na kotły gazowe w Europie w 2022 r.

Na początku wspomnijmy o pewnej ciekawostce, która może niektórych zaskoczyć. W Unii Europejskiej w 2022 r. większość państw dotowała zakup pomp ciepła z dwoma wyjątkami – Szwecją i Rumunią. Wspomniane jedenaście państw to Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Polska i Słowenia. W tym materiale przeglądowo przyjrzymy się ciekawszym dotacjom z innych krajów Europy.

Rozproszone dotacje w Belgii

W Belgii działa dużo programów dotacyjnych i wspierających zakup kotła na gaz ziemny. Powodem tego jest, że wiele regionów (np. Flandria, Walonia) wprowadza własne programy. Często programy mają charakter kredytu, a ich charakter jest nie tyle lokalny, co także bardzo skonkretyzowany. Dobrym tego przykładem jest redukcja verkooprecht przez IER, czyli obniżenie podatku rejestracyjnego w następstwie dużej innowacji energetycznej. Redukcja wynosi 2 p.p., z 3% do 1%.

100% dofinansowania w Bułgarii

Bardzo ciekawy program prowadzi u siebie Bułgaria. LIFE-IP Clean Air wspiera wdrażanie programów jakości powietrza w sześciu gminach w Bułgarii. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w uczestniczących gminach. Podstawowym instrumentem realizacji celu jest zaprojektowanie i wdrożenie schematu przejścia na alternatywne formy ogrzewania gospodarstw domowych. Schemat wspiera przejście z ogrzewania drewnem i węglem na ogrzewanie pelletem lub gazem. Co ciekawe - nowa instalacja grzewcza jest w 100% objęta dotacją. Właściciel domu musi jednak pokryć koszty niezbędnych instalacji wewnętrznych, aby były kompatybilne z wybranymi urządzeniami. Budżet projektu to 16,7 mln EUR na lata 2018-2024. 

Dotacja na pomoc w walce ze skutkami trzęsienia ziemi

Kolejnym państwem, które znalazło się w zestawieniu jest Chorwacja z bardzo unikalnym mechanizmem dotacji. Program sufinanciranja kupnje kondenzacijskih bojlera za kuće i stanove pogođene potresom, czyli Program dofinansowania zakupu kotłów kondensacyjnych do domów i mieszkań dotkniętych trzęsieniem ziemi to jeden z dwóch programów w Chorwacji, dzięki któremu można otrzymać dotacje na kotły gazowe. 

Finansuje on instalację kotłów kondensacyjnych po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Zagrzeb 22 marca 2020 r., częściowo lub całkowicie niszcząc liczne budynki w Zagrzebiu i Krapinie-Zagorju. Program został ponownie otwarty 21 lipca 2021 r. Obejmuje budynki zniszczone w wyniku trzęsień ziemi w rejonie Zagrzebia, Krapina-Zagorje, Sisak-Moslavina i Karlovac. Jedna rodzina może otrzymać dotację w wysokości do 80%, z pułapem 8000 kun.

Estońskie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjne w Finlandii i Włoszech

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus, czyli estońska dotacja na remont małych domów to program zasadami zbliżony do polskiego programu Czyste Powietrze. Całkiem ciekawy mechanizm wsparcia ma jednak, położona niedaleko Estonii, Finlandia. Nie została ona wcześniej wymieniona, ale w tym miejscu warto o niej wspomnieć, gdyż działa podobnie do polskiej ulgi termomodernizacyjnej. Jedno wyszczególnienie jest ciekawe i różniące te dwie ulgi. Fińskie odliczenie obejmuje tylko koszty pracy (pensje), a nie sprzęt. Wynosi 40% kosztów minus 100 euro. Roczna kwota maksymalna wynosi 2250 EUR/osobę. Brak obniżki w przypadku przyznania dotacji na część kosztów. Ciekawe jest również, że dzięki tej uldze podatkowej możemy naprawić aktualnie użytkowaną instalację i wydłużyć jej życie.

W tym miejscu nie sposób nie przypomnieć o włoskim rozwiązaniu, o którym pisaliśmy w artykule Ulga termomodernizacyjna w wysokości 110%, czyli włoski Superbonus. W skrócie: ulga termomodernizacyjn w wysokości 110% poniesionych wydatków na termomodernizację, w tym na zakup kotła gazowego.

Francuzi i dotacje dla starszych domów

Francuski program Aide de l'Anah: travaux d'amélioration de l'habitat to rządowy program dotacji dla systemów grzewczych na paliwa kopalne i OZE. Jest nastawiony na stare budownictwo. Aby z niego skorzystać budynek musi mieć co najmniej 15 lat. Skierowanie programu dotacyjne na obiekty, które najbardziej tego potrzebują to zdecydowanie dobry ruch. 

Wszystkich programów jest oczywiście znacznie więcej. W samej Polsce są trzy centralne mechanizmy wsparcia, które pozwalają na łatwiejszy zakup kotła na gaz ziemny czy olej opałowy (tylko w Polsce), które są bardziej ekologiczne i efektywne od ogrzewania węglowego. Trzeba jednak oddać, że żaden program nie dotuje ogrzewania węgla kamiennym. 

Wydaje się, że w przeciągu najbliższych dotacje na kotły gazowe będą odchodzić do lamusa. Ich miejsce już teraz przejmują pompy ciepła, o czym szerzej Pompy ciepła czy kotły gazowe – których urządzeń sprzedano więcej w 2022? Same urządzenia na paliwa kopalne będą nam jeszcze towarzyszyć latami. Jak długo? To się okaże.

Opracowane na podstawie: IMPACT OF A BAN OF FOSSIL HEATING TECHNOLOGIES ON NECPS AND NATIONAL ENERGY DEPENDENCY, Cool Products

Zobacz również