Dotacje na ocieplenie budynku

Ciepły dom – to obecnie jedna z najważniejszych kwestii, która bardzo wyraźnie dotyka naszej rzeczywistości. Jak zapewnić sobie taki komfort w dzisiejszych czasach? Kompleksowe i właściwie zaprojektowane oraz starannie wykonane ocieplenie budynku to przedsięwzięcie, które zabezpieczy przed stratami ciepła w perspektywie wielu lat. Pozwoli zaoszczędzić na rachunkach, zadbać o warunki bytowe oraz o stan techniczny budynku. Jednak taka inwestycja wiąże się z dużymi wydatkami. Warto więc poszukać korzystnych rozwiązań finansowych w postaci dotacji na ocieplenie budynku, żeby zaplanować koszty i jak najszybciej rozpocząć prace. Wsparcie w tym zakresie przygotowano zarówno dla domów jednorodzinnych, jak również dla budownictwa wielorodzinnego.

Zdjęcie autora: Anna Rydzewska
Zdjęcie autora: Anna Rydzewska

Anna Rydzewska

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Ocieplenie domów jednorodzinnych – wsparcie finansowe

W czasach, kiedy ceny artykułów budowlanych szaleją, a koszty robocizny są równie wysokie, trudno podjąć decyzję o inwestowaniu w montaż systemu dociepleń. Biorąc jednak pod uwagę przygotowanie domu do kolejnych sezonów grzewczych, oszczędności i odczuwalny komfort użytkowania pomieszczeń – to naprawdę warto rozważyć taką inwestycję.

Koszty ocieplenia domu jednorodzinnego można ostatecznie zmniejszyć, korzystając między innymi z ulgi termomodernizacyjnej. Komu ona przysługuje i na czym polega? Ulga skierowana jest do wszystkich właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także tych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej). Obejmuje szereg prac, które zaklasyfikować można jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne, również te związane z ociepleniem budynku. Pozwala na odpisanie od podatku udokumentowanych wydatków. Uzyskać można odliczenie od podstawy opodatkowania w wysokości do 53 tys. zł. Dotyczy to zarówno zakupu materiału budowlanych, jak również kosztów poniesionych na wykonawstwo.

W wykazie wydatków objętych ulgą znajdują się między innymi materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów. Ulga termomodernizacyjna obejmuje produkty wchodzące w skład systemów dociepleń, a także te służące do zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem. Pamiętać należy, że skorzystać z takiego rozwiązania mogą jedynie właściciele już użytkowanych budynków. Nie obejmuje ona budynków będących dopiero w budowie.

Ulga termomodernizacyjna + Czyste Powietrze

Dofinansowanie w postaci ulgi termomodernizacyjnej można łączyć z programem „Czyste Powietrze”. Jeśli planujemy ocieplenie domu, warto rozważyć takie rozwiązanie. Jako główny cel programu wskazuje się poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje on wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające obecne standardy oraz poprawę efektywności energetycznej domów. Do kogo jest skierowany program „Czyste Powietrze”? Do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwota dotacji zależy od danego poziomu dofinansowania. Pod uwagę bierze się wysokość dochodów. W zależności od poziomu, do którego zostaliśmy zakwalifikowani, kwota maksymalnej dotacji na ocieplenie domu wynosi: 10 tys. – poziom podstawowy, 15 tys. – poziom podwyższony, 30 tys. – poziom najwyższy. Jeśli zdecydujemy się na opcję z prefinansowaniem, wówczas otrzymamy: 25 tys. – poziom podwyższony i 40 tys. – poziom najwyższy.

Uzyskana dotacja obejmuje zakup i montaż ocieplenia, ale także wymianę starych okien, czy drzwi zewnętrznych (również bram garażowych). Przeznaczyć ją możemy na demontaż powyższych elementów oraz na wykonanie niezbędnej dokumentacji związanej z termoizolacją. Obejmuje sporządzenie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. W tej opcji znajduje się także zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Pozostałe opcje dostępne w ramach programu „Czyste Powietrze” dotyczą wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w różnych wariantach i są odpowiednio wyższe.

Ocieplenie domów wielorodzinnych – sposoby finansowania

Efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych to pojęcia, które wiążą się także z budownictwem wielorodzinnym i stanowią podstawę zachodzących zmian w tym obszarze. Jakiej pomocy finansowej możemy się spodziewać? W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” stanowiącego rozwinięcie programu „Czyste Powietrze” przygotowano propozycję wsparcia dla właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wykaz kosztów kwalifikowanych obejmuje zakup i montaż nowoczesnych źródeł ciepła, instalacji oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wprawdzie nie ma na nim materiałów budowlanych służących do docieplenia, ale jest wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych (wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych)

O dofinansowanie na docieplenie budynku wielorodzinnego można ubiegać się w ramach tzw. premii termomodernizacyjnej. Skorzystać z niej mogą m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Wysokość premii to:

  • 26%  kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (możliwe jest uzyskanie dodatkowych 10% w ramach tzw. grantu termomodernizacyjnego)
  • 31%  kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji OZE,
  • 50%  w formie dodatkowego wsparcia na termomodernizację wraz ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego.

Premiowane jest łączenie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej z korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. Premia przysługuje wyłącznie w formie spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora i żeby ją otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Najważniejszy z nich to wykonanie audytu energetycznego, który należy dołączyć do wniosku składanego w banku kredytującym.

Źródła:

podatki.gov.pl; isap.sejm.gov.pl; czystepowietrze.gov.pl; bgk.pl

Zobacz również