Dotacje na termomodernizację szkół w Warszawie

Wybrane placówki szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy przejdą gruntowną termomodernizację.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
termomodernizacja szkoły

Podziel się

Mimo, że najwięcej uwagi w temacie termomodernizacji poświęca się budynków mieszkalnym, a przez popularne programy dotacyjne zwłaszcza tym jednorodzinnym nie oznacza, że na tym powinniśmy poprzestać.  Termomodernizacja powinna obejmować wszystkie rodzaje budynków, takie jak biura, szkoły, hotele, zakłady przemysłowe, magazyny, a także budynki użyteczności publicznej, takie jak szpitale, urzędy czy muzea.

Dzisiaj więc pokazujemy, że równolegle z programem Czyste Powietrze i ulgą termomodernizacyjną istnieją w Polsce różne mniejsze, lokalne programy, które oferują dotacje na termomodernizację innych typów obiektów. 

Tym razem modernizujemy szkoły w Warszawie. Łączne wsparcie dla dwóch projektów to dotacje w wysokości prawie 13 mln zł.

Projekty, które będą realizowane w Warszawie są ważnym elementem całego cyklu termomodernizacji placówek edukacyjnych a możliwym do przeprowadzenia dzięki środkom finansowym MF EOG (Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Celem Narodowego Funduszu jest to, aby konkretne projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków skutkowały również długoterminową poprawą jakości powietrza, a także sprzyjały zachowaniu równowagi klimatycznej. Działania przeprowadzane w placówkach użyteczności publicznej, w tym w tych edukacyjnych są szczególnie ważne ponieważ poprawiają komfort nauki i pracy, jednocześnie redukując zużycie energii i dając przy tym oszczędności – mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace termomodernizacyjne w pięciu placówkach

„Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” to tytuł projektu, który Narodowy Fundusz w ramach MF EOG wesprze łączną kwotą dotacji w wysokości 5 143 186,11 mln zł. Beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków, w wyniku, której zmniejszy się zużycie energii i zredukowana zostanie emisja CO2. W wyniku realizacji inicjatywy przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne w wybranych placówkach szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Warszawy, w których realizowany jest program nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. Placówki objęte tym projektem to: Szkoła Podstawowa nr 135 (Praga Południe), Szkoła Podstawowa nr 312 (Praga Południe), Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych (Praga Południe), Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (Dzielnica Włochy) oraz Szkoła Podstawowa nr 386 (Dzielnica Wola).

Kompleksowa termomodernizacja

Projekt obejmie remonty budynków, takich jak szkoły, w tym: ocieplenie ścian, stropów i dachów, wymianę okien, drzwi i oświetlenia, poprawę systemów grzewczych i dodanie paneli słonecznych oraz aktualizację systemów grzewczych i rur. Kolejny projekt będzie obejmował modernizację 6 budynków szkolnych w Warszawie. Miasto Warszawa jest beneficjentem obu projektów.

W tym przypadku NFOŚiGW w ramach MF EOG wesprze inwestycję kwotą dotacji w wysokości 7 415 195,56 mln zł. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie zużycia energii i redukcją emisji CO2. Placówki, w których zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne to: Szkoła Podstawowa nr 231 (Białołęka), Szkoła Podstawowa nr 33 (Mokotów), Szkoła Podstawowa nr 23 (Ochota), Szkoła Podstawowa nr 397 (Praga Południe), Szkoła Podstawowa nr 380 (Targówek) oraz Szkoła Podstawowa nr 138 (Dzielnica Wawer). W szkołach odbędą się prace budowlane uwzględniające m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien, drzwi i oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej, instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i rur. Także przy tym projekcie zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjnej i działań edukacyjnych.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również