Duda: Koszty termomodernizacji praktycznie nie zależą od charakterystyki energetycznej budynku

Termomodernizacja to proces, którego celem jest ograniczenie ilości energii, której potrzebuje budynek dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańcom, a co za tym idzie kosztów jakie musimy za nią zapłacić. Najczęstszymi działaniami podejmowanymi w tym celu są: docieplenia budynków, czy wymiana okien i drzwi. Jakie zagrożenia czyhają na inwestora podczas wykonywania takiej inwestycji?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
kpo

Podziel się

Istotne wskaźniki termomodernizacji

Energia użytkowa EU[kWh/m2/rok]

Parametr określający, ile energii cieplnej traci budynek w ciągu roku przy normatywnych temperaturach w pomieszczeniach i normatywnym strumieniu powietrza wentylacyjnego. Mówiąc bardziej szczegółowo jest to suma strat energii przez przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi, dach) i energii potrzebnej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. To właśnie wentylacja stanowi główny problem w termomodernizowanych budynkach, ze względu na szczelność nowej stolarki okiennej. Energia użytkowa maleje, gdy ocieplamy budynek i wymieniamy okna oraz gdy modernizujemy system wentylacyjny instalując rekuperator. Dzięki temu zmniejszamy zapotrzebowanie na moc źródeł ciepła. Dlatego bardzo ważne jest by te inwestycje poprzedzały wymianę źródła ciepła. W przeciwnym razie grozi nam przewymiarowanie źródła ciepła i spadek jego sprawności.

Energia końcowa EK[kWh/m2/rok]

Parametr określający, ile energii należy dostarczyć do budynku by pokryć jego straty ciepła równe EU. Wartość EK zależy od sprawności całkowitej systemu grzewczego na którą składają się sprawność wytwarzania, sprawność dystrybucji, sprawność regulacji i sprawność wykorzystania EK=EU/ Ƞtot. Sprawność kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe jest mniejsza od jedności zatem EK>EU. Pompy ciepła mają wskaźnik sprawności SCOP w granicach 3÷6 a więc EK<EU. To za co płacimy i co widnieje na naszych rachunkach za ciepło to wartość EK

Wielkość systemu grzewczego

Moc systemu grzewczego i jego architektura to parametry, których wartość określa suma strat ciepła przy zewnętrznej temperaturze obliczeniowej podawanej dla danej strefy klimatycznej. Ze względu na charakterystykę pracy źródła ciepła ważne jest by go nie przewymiarować, bo maleje średniosezonowa sprawność. Z kolej źródło o za małej mocy spowoduje niedogrzewanie pomieszczeń przy najniższych temperaturach zewnętrznych. Racjonalni inwestorzy zgadzają się czasem na niedoszacowanie mocy zainstalowanego źródła ciepła bo niewielki dyskomfort przez kilka dni w roku może istotnie zwiększyć sprawność układu a więc i koszty ogrzewania.

Problemy na rynku

Jak w każdej dziedzinie gospodarki i biznesu, zagrożeniem, są producenci wypuszczający na rynek materiały, produkty słabej jakości, nie spełniające norm. Przed takimi praktykami powinny nas chronić instytucje ochrony konsumenta. W Polsce taka ochrona praktyczne nie istnieje a śmiesznie niskie kary czynią biznes fałszowania wyrobów niezwykle opłacalnym. Ponadto bezkarność nieuczciwych producentów wypiera z rynku tych rzetelnych, bo przegrywają konkurencję cenową. Dlatego, inwestor podczas wykonywania termomodernizacji musi być wyjątkowo ostrożny. Wybór nieodpowiednich materiałów spowoduje nieosiągnięcie zakładanych oszczędności i radykalnie wydłuży czas zwrotu nakładów.

Brak weryfikacji jakości widoczny jest nie tylko w branży materiałów, ale również w kwestii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Coraz częstszą praktyką jest niewykonywanie wizji lokalnych podczas sporządzania świadectw i wykonywanie ich na masową skalę - za niskie kwoty. Takie praktyki negatywnie wpływają na rynek oraz szkodzą kupującym nieruchomość wprowadzając ich w błąd w kwestii kosztów utrzymania nieruchomości. Dopóki nie powstaną odpowiednie organy weryfikujące proces termomodernizacji, począwszy od materiałów, wykonania audytu do stanu po wykonaniu planowanych zmian, inwestorzy muszą zdać się na siebie, doradców i intuicję.

Kiedy termomodernizacja się opłaca?

W pierwszej kolejności powinniśmy termomodernizować budynki w najniższym standardzie energetycznym. Wynika to z faktu, że nakłady na termomodernizacje praktycznie nie zależą od standardu energetycznego budynku. Jest to oczywiste, bo koszt wymiany okna będzie taki sam niezależnie od jakości okna wymienianego. W przypadku ocieplenia jest podobnie, bo w jego koszcie cena materiału izolacyjnego to ułanek kosztów całkowitych. Zupełnie inaczej wygląda czas zwrotu nakładów na termomodernizacje. Ponieważ w jej wyniku budynek powinien spełniać aktualne normy to dwa razy gorszy stan wyjściowy oznacza dwa razy krótszy czas zwrotu nakładów. W każdym przypadku wzrost cen energii poprawia efektywność ekonomiczną termomodernizacji.

Na co zwracać uwagę jako inwestor?

Inwestor powinien być czujny na każdym etapie wykonania termomodernizacji. Ze względu na złożoność procesu, każdy etap jest obarczony ryzykiem. Podczas wyboru materiałów, należy dokładnie przejrzeć ofertę rynkową, podobnie w przypadku wyboru instalatorów. Po wykonaniu prac, znaleźć kompetentną osobę, która rzetelnie wykonana świadectwo charakterystyki i porówna efekty z tymi, które przewidywał audyt energetyczny.

Cała rozmowa z ekspertem dostępna w materiale Forum Modernizacje w Budownictwie:

Zobacz również