Dynamik – cement stworzony z myślą o trwałych prefabrykatach

silosy na prefabrykaty

Betonowa kostka brukowa w ostatnich latach zyskała ogromną popularność jako materiał nawierzchniowy wykorzystywany w budowie chodników, ścieżek rowerowych czy aranżacji skwerów.

Na rynku pojawiają się nowoczesne materiały do produkcji kostki, takie jak cement Dynamik firmy Lafarge.

Duże walory dekoracyjne, szeroka dostępność, uniwersalność zastosowań i wysoka trwałość sprawiły, że kostka brukowa zdominowała dużą część nawierzchni polskich miast. Obecnie, wśród prefabrykatów drobnoformatowych – w odróżnieniu od dotychczasowej szarości i czerwieni – zaczęły pojawiać się nowe kolory, wzory czy kształty. Zmianie ulegają również składniki z których się wytwarza kostkę, m.in. cement, będący kluczowym elementem mieszanki betonowej. Zazwyczaj stosuje się cementy powszechnego użytku, jednak na rynku są już dostępne specjalne cementy opracowane z myślą o produkcji prefabrykatów i kostki brukowej, np. cement Dynamik o oznaczeniu normowym CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N.

Cement ten, poza dużą wytrzymałością, charakteryzuje się krótkim czasem wiązania, co zdecydowanie wpływa na szybkość robót. Optymalnie dobrany skład cementu gwarantuje dużo łatwiejsze urabianie i formowanie. Dzięki jasnemu kolorowi Dynamik doskonale nadaje się do różnego rodzaju barwionych prefabrykatów drobnoformatowych, ponieważ pozwala uzyskać intensywne zabarwienie gotowego produktu przy mniejszym dozowaniu barwników w porównaniu do cementów z grupy CEM I.

Nowa generacja cementów do kostki brukowej

W produkcji kostki betonowej kluczową rolę odgrywa staranny przebieg procesu doboru surowców. Odpowiednio wyselekcjonowane składniki pozwalają osiągnąć wysoką jakość produktu, dużą wytrzymałość, jak również atrakcyjne walory estetyczne. Na etapie produkcji bardzo istotny jest stopień zagęszczenia kostki. Im jest on wyższy, tym produkt posiada lepsze właściwości. W redukcji wody zarobowej pomagają specjalistyczne cementy do prefabrykatów oraz plastyfikatory. Do produkcji kostki brukowej idealnie nadaje się cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5, np. Dynamik, który zawiera w swoim składzie odpowiedni dodatek żużla wielkopiecowego (S w oznaczeniu normowym), a także kamienia wapiennego (LL w oznaczeniu normowym).


kostka z dynamiku

Informacje o produkcie:

Dynamik to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5 z dodatkiem żużla wielkopiecowego (S) oraz kamienia wapiennego (LL). Produkt jest przeznaczony do produkcji prefabrykatów zarówno wielkogabarytowych np., kręgów, jak i drobnoformatowych, czyli kostki brukowej, płyt ażurowych, obrzeży, krawężników, palisad czy walcflorow. Cement Dynamik sprawdza się wszędzie tam, gdzie produkuje się betony samozagęszczalne SCC oraz wysokowartościowe BWW, a także betony komórkowe. Ponadto, Dynamik charakteryzuje się jasnym kolorem, wysokim stopniem rozdrobnienia, krótkim czasem wiązania mieszanki oraz bardzo wysokimi wytrzymałościami wczesnymi, co wpływa na szybszą rotację form i bardziej wydajną produkcję.

Właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne cementu Dynamik (Oznaczenie normowe: CEM II/A-M (S-LL) 52,5N). Przybliżone wyniki za okres styczeń- październik 2011:
•    Powierzchnia właściwa: 5000 cm2/g
•    Początek czasu wiązania: 140–200 min
•    Koniec czasu wiązania: 190–260 min
•    2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 32 MPa
•    28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 58 MPa
•    Gęstość właściwa: 3,0–3,1 kg/dm3
•    Stopień jasności badany kolorymetrem: 67–68 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)
•    Zawartość siarczanów SO3: 3,2%
•    Zawartość chlorków Cl-: 0,05%
•    Zawartość alkaliów (eq Na2O): 0,7%
•    Zawartość żużla wielkopiecowego: 6–10%
•    Zawartość kamienia wapiennego: 6-10%

źródło: www.lafarge.pl