Aktualności Aktualności

Dziś świętujemy Dzień Czystego Powietrza!

Nie trzeba nikogo przekonywać o znaczeniu oddychania czystym powietrzem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wskazuje na to istnienie Dnia Czystego Powietrza, obchodzonego corocznie 14 listopada. Z tego powodu warto zastanowić się, jakie kroki możemy podjąć w celu wspierania zdrowia osobistego i ochrony środowiska, gdyż czyste powietrze jest fundamentalnym elementem, którego wartość równa jest najcenniejszym skarbu.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Czyste Powietrze świętuje swój dzień!

Podziel się

Jakość powietrza, które oddychamy, zależy od naszych codziennych wyborów. Dlatego obchodzony 14 listopada Dzień Czystego Powietrza stanowi doskonałą okazję do przypomnienia, że spalanie odpadów w domowych piecach ma poważne skutki zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i dla środowiska.

Największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Polsce mają niska emisja, przede wszystkim pochodząca z emisji samochodowych oraz dymu wydzielającego się z nieskutecznych i mało ekologicznych pieców w domach jednorodzinnych. Często te piece są zasilane złej jakości paliwem, takim jak niskiej jakości węgiel czy odpady, które powinny być poddane recyklingowi, a nie spalane, co generuje szkodliwy dym.

Zanieczyszczenia powietrza

Najgorsze i najpopularniejsze zanieczyszczenia powietrza obejmują różnorodne substancje, a ich wpływ na ludzi i środowisko jest znaczący. Poniżej wymieniam kilka kluczowych zanieczyszczeń oraz ich skutki:

Pyły zawieszone (PM10 i PM2.5):

Przenikają do dróg oddechowych, mogą powodować problemy z układem oddechowym, astmę, a także zwiększać ryzyko chorób serca i płuc. Ponadto osadzając się na roślinach i glebie, mogą zakłócać procesy fotosyntezy i wpływać na jakość gleby.

Tlenki azotu (NOx):

Przyczyniają się do problemów z układem oddechowym, podrażniają drogi oddechowe, a długotrwałe narażenie może prowadzić do przewlekłych chorób płuc. Odpowiadają za zakwaszenie deszczu i degradację jakości wód gruntowych, a także za tworzenie ozonu troposferycznego.

Dwutlenek siarki (SO2):

Drażni drogi oddechowe, może prowadzić do astmy, bronchitis, a długotrwałe narażenie może prowadzić do przewlekłych problemów zdrowotnych. Również przyczynia się do kwaśnego deszczu, co może szkodzić glebie, roślinom i wodnym ekosystemom.

Węglowodory aromatyczne (BTEX), m.in. benzo[a]piren:

Niektóre związki BTEX, takie jak benzen czy benzo[a]piren, są rakotwórcze. Mogą także powodować problemy neurologiczne pomimo tego, że występują w bardzo małych stężeniach. Mogą zanieczyszczać wody gruntowe, wpływając na życie wodne organizmy.

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i na ekosystemy środowiskowe, dlatego kontrola emisji i działania na rzecz poprawy jakości powietrza są kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego i zachowania równowagi ekosystemów.

Jak poprawić jakość powietrza?

Mieszkańcy mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza, uczestnicząc w programach ekologicznych, takich jak ogólnokrajowe inicjatywy realizowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszami wojewódzkimi. Do nich możemy zaliczyć:

  • Czyste Powietrze,
  • Mój Prąd,
  • Ciepłe Mieszkanie,
  • STOP SMOG.

Te programy oferują atrakcyjne dofinansowanie dla osób, które decydują się na wymianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny, izolację termiczną domów w celu ograniczenia strat ciepła, oraz instalację odnawialnych źródeł energii do wytwarzania prądu i ciepła z odnawialnych źródeł. 

Istnieją także inne rodzaje wsparcia finansowe - m.in. Program TERMO od Banku Gospodarstwa Krajowego i ulga termomodernizacyjna.

Warto podkreślić, że Dzień Czystego Powietrza, obchodzony 14 listopada, został ustanowiony w 2005 roku przez Fundację Ekologiczną Arka. Co ciekawe - 7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza ustanowiony przez ONZ.

Źródło: NFOŚiGW.