ERL, czyli pożyczka na renowację. Czy pomysł UE pomoże w zwiększaniu efektywności energetycznej?

Istnieje pilna potrzeba znalezienia długoterminowego finansowania na gruntowną renowację zasobów mieszkaniowych UE. Nowy mechanizm finansowy może wykorzystać biliony euro kapitału własnego właścicieli domów – jeśli uda się przekonać kraje Unii o zasadności takiego posunięcia. Czy pożyczka na renowację ERL przyniesie zamierzony skutek?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
ERL

Podziel się

Aby osiągnąć cele zerowej emisji netto, konieczne jest radykalne zwiększenie efektywności energetycznej dziesiątek milionów domów w nadchodzących dziesięcioleciach. Będzie to wymagało inwestycji zbliżonej do 1 biliona euro. Oznacza to co najmniej podwojenie obecnego wskaźnika renowacji wynoszącego 1% każdego roku oraz 10-krotnego wzrostu wskaźnika głębokich renowacji. Aktualnie Unia Europejska ma znaczne problemy, aby kolektywnie działać w kontekście zwiększania efektywności energetycznej. Co jest tego powodem?

Dlaczego UE ma problemy z efektywnością energetyczną?

Istnieje wiele powodów, dla których przekonanie właścicieli domów do inwestowania w poprawę efektywności energetycznej ich domów jest trudne, ale, jak w przypadku wielu innych rzeczy, sprowadza się to do pieniędzy. Oto najważniejsze z nich:

  • koszty renowacji,
  • dostęp do pieniędzy,
  • wysokie koszty energii,
  • koszty doradztwa,
  • brak wiedzy fachowców w zakresie zwiększania efektywności energetycznej,
  • zawirowania w łańcuchu dostaw,
  • różne kierunki działań w innych regionach,
  • zróżnicowane potrzeby poszczególnych obszarów na terenie UE.

Pożyczka na renowację

W ramach Strategii Klimatycznej, dzięki finansowaniu z Europejskiej Fundacji Klimatycznej, opracowano nowatorski instrument finansowy, pożyczkę na renowację UE (ERL). Dzięki temu obywatele UE będą mieli dostęp do niezbędnych środków na potrzeby renowacji. Idea polega na wykorzystaniu bilionów euro kapitału zamkniętego w zasobach mieszkaniowych UE.

Innymi słowy, przy wsparciu decydentów UE i Europejskiego Banku Centralnego rynek głębokiej renowacji będzie mógł zostać przyspieszony. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, a sam efekt pomoże w ekologizacji sektora finansowego oraz zmniejszy się zużycie energii. Jeśli spadnie konsumpcja energii, to obniżą się również rachunki konsumenckie, przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wyzwanie o wartości 900 miliardów euro

Według badań przeprowadzonych przez Climate Strategy, w UE jest około 50 milionów domów, które mogłyby skorzystać na gruntownej renowacji, aby poprawić efektywność energetyczną. Strategia UE Renovation Wave ma na celu renowację 35 milionów budynków do 2030 roku. Pomóc ma w tym pożyczka, ponieważ szacunki mówią, że wymaga to inwestycji w wysokości 900 miliardów euro.

Proponowany ERL miałby długi okres spłaty wynoszący 30 lat i miałby strukturę zerokuponową, co oznacza, że ​​pożyczkobiorca nie płaciłby odsetek w gotówce w trakcie trwania pożyczki. Zamiast tego kapitał pożyczki i odsetki byłyby spłacane razem w terminie zapadalności. 

“Naliczano by odsetki według 30-letnich kosztów finansowania UE, obecnie 2,2%. Wskazuje, że pożyczka w wysokości 20 000 euro zostanie spłacona jako 38 400 euro w terminie zapadalności w ciągu 30 lat” - mówi Peter Sweatman, dyrektor generalny Climate Strategy & Partners.

Czy takie rozwiązanie będzie korzystne dla pożyczkobiorców?

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez renowację to szereg korzyści dla właściciela domu. Przede wszystkim byłaby to natychmiastowa oszczędność energii, a także „zielona premia” od wartości nieruchomości. Premia ta zasadniczo pokrywałaby spłatę kredytu w przypadku sprzedaży domu.

Według Sweatmana niskie stopy procentowe ERL mają kluczowe znaczenie. Całym założeniem ERL jest to, że może zapewnić naprawdę atrakcyjne finansowanie, aby pomóc oszczędzać energię, bez konieczności sięgania przez właścicieli domów w swoje oszczędności.

Pożyczka ERL - co jeszcze warto wiedzieć?

Osiągnięcie niskiej stawki zależy od dwóch elementów. Pierwsza z nich to gwarancja UE na niespłatę kredytów w terminie zapadalności, eliminująca konieczność naliczania przez kredytodawców opłaty z tytułu ryzyka kredytowego. Gwarancja ERL byłaby dla UE niskim ryzykiem, ponieważ ceny nieruchomości rosły średnio o 5% rocznie. Drugim jest zapewnienie przez Europejski Bank Centralny refinansowania dla banków, z których pochodzą ERL. 

“Banki potrzebują gwarancji, aby ERL zostało zatwierdzone przez ich departamenty kredytowe i potrzebują płynności” - puentuje Sweatman.

Uzupełniająca propozycja

Sweatman twierdzi, że celem ERL nie byłoby wyparcie dotacji dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, ale mogłyby one uzupełniać istniejące programy wsparcia renowacji. Jako przykład udanych programów renowacyjnych wskazuje się m.in. niemiecki KfW i francuskie nieoprocentowane pożyczki ekologiczne dla rodzin w trudnej sytuacji, eco-PTZ. W obu tych istniejących przypadkach dotowane są płatności z tytułu odsetek, co wymaga zaangażowania środków podatnika, które nie byłoby konieczne w przypadku ERL. 

Źródło: Energy Monitor.