Gdzie szukać oszczędności w zużyciu energii?

Z danych Energy Poverty Advisory Hub wynika, że ubóstwo energetyczne dotyka od 50 do 125 milionów obywateli UE. Ci Europejczycy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego ogrzewania w swoich domach, a biorąc pod uwagę prognozowane ceny energii, ich liczba najprawdopodobniej wzrośnie.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
wniosek czyste powietrze

Działania polityczne UE są coraz bardziej ukierunkowane na zwalczanie ubóstwa energetycznego przy pomocy środków z zakresu prawa budowlanego. Flagowym projektem jest tu unijna fala renowacji, której celem jest masowa renowacja budynków i wyeliminowanie ubóstwa energetycznego w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Możliwe scenariusze działania


Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) przeprowadziła modelowanie pięciu scenariuszy. Stwierdzono, że minimalne normy charakterystyki energetycznej, mające na celu modernizację budynków do etykiety energetycznej E do 2033 r., a następnie do etykiety D do 2040 r., mogłyby w 2050 r. obniżyć rachunki za energię niezamożnych gospodarstw domowych średnio o 19%. Normy te poprawiłyby również komfort cieplny i zdrowotny mieszkańców – członkowie gospodarstw domowych o niższych dochodach zwykle mieszkają w nieefektywnych energetycznie domach.

Ryzyko wzrostu kosztów energii


W badaniu przyjęto ostrożne szacunki co do wzrostu cen energii i cen emisji CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji, w związku z czym spodziewane skutki mogą być większe. Jeżeli wprowadzeniu nowych norm będzie towarzyszyć stopniowe wycofywanie kotłów na paliwa kopalne, w 2050 r. koszty energii będą średnio o 30% niższe w porównaniu ze scenariuszem „business as usual”. Bez dodatkowych działań na rzecz obniżenia emisyjności budynków w Europie UE nie osiągnie swoich celów klimatycznych, a niezamożne gospodarstwa domowe w wielu krajach będą wydawać średnio o 19% więcej na energię niż obecnie.

Źródło: European Climate Foundation

Zobacz również