Grant OZE – ponad 2 tys. wniosków w pół roku

Ponad 2 400 wniosków i 1 256 przyznanych grantów dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych. To bilans programu Grant OZE, który uruchomiono w lutym tego roku. Jest to jeden z mechanizmów finansowych w Programie TERMO, a więc dużego projektu wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Grant OZE - 2 tys. wniosków

Podziel się

Program skierowany jest do właścicieli oraz zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Od momentu rozpoczęcia przyjmowania wniosków w lutym do 20 sierpnia tego roku, do Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za przyznawanie dotacji, wpłynęło 2 403 wnioski. Dotychczas wnioskowana łączna wartość wsparcia to aż 147,45 miliona złotych, a koszt całkowitych inwestycji to prawie 350 milionów złotych. Łącznie przyznano 1 256 dotacji o wartości ponad 67 milionów złotych, co łącznie wyniosło 154,68 miliona złotych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej w 86,8 tysiącach mieszkań. Program Grant OZE finansowany jest ze środków Krajowego Programu Operacyjnego (KPO), które zostały prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Rozwój fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach lub balkonach bloków mieszkalnych stanowi opłacalne rozwiązanie dla wszystkich zaangażowanych. Dzięki temu wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inni zarządcy nieruchomości mają szansę obniżyć koszty eksploatacji budynków, co w konsekwencji przekłada się na mniejsze obciążenia finansowe dla mieszkańców.

“Dzięki 50-procentowemu wsparciu państwa taka inwestycja znacznie szybciej się zwraca, a już niedługo wspólnoty będą mogły sprzedawać nadwyżkę energii w ramach tzw. prosumenta lokatorskiego i otrzymywać za to wynagrodzenie. Kolosalne znaczenie ma też kwestia ekologii – zielona energia „z dachów” to mniej gazów cieplarnianych i spowolnienie zmian klimatycznych” - podkreślił minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Mniejsze rachunki i poprawa jakości powietrza Instalacja źródeł energii odnawialnej w budynkach pozwala na obniżenie poboru energii z sieci. To z kolei pomaga w równoważeniu obciążenia sieci oraz wpływa na redukcję kosztów utrzymania nieruchomości. Jest to także działanie sprzyjające ekologii, przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych.

Korzystanie z energii z OZE ma także wymiar społeczny – szczególnie w okresach wzrostu cen energii, może pomóc w zmniejszeniu ryzyka ubóstwa energetycznego. Ponadto inwestując w rozwój energii odnawialnej, zmniejsza się uzależnienie od importu surowców energetycznych z Rosji i maleje ryzyko zakłóceń w dostawach energii.

Prosument lokatorski

W dniu 17 sierpnia Sejm zaakceptował przepisy dotyczące tzw. prosumenta lokatorskiego – aktualnie ustawa oczekuje na zatwierdzenie przez Prezydenta. Nowe regulacje umożliwią wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, TBS-om oraz innym zarządzającym nieruchomościami zmianę sposobu rozliczeń za energię elektryczną. Wynagrodzenie za energię elektryczną będzie mogło być przeliczane na formę pieniężną, przyjmując wartość opartą na rynkowej miesięcznej cenie tej energii. 

Co więcej, dla energii wytworzonej i zużytej w tej samej godzinie, nie będzie obowiązywać opłata, w tym opłaty dystrybucyjne. To podobny sposób rozliczeń do tego, który obowiązuje prosumentów indywidualnych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży energii można wykorzystać m.in. na spłatę zobowiązań związanych z zakupem energii elektrycznej oraz na zmniejszenie opłat związanych z nieruchomościami mieszkalnymi w budynkach, na których zainstalowano fotowoltaikę.

Grant OZE w Warszawie

Jednym z przykładów zainstalowanych już systemów fotowoltaicznych, które zrealizowano dzięki programowi Grant OZE, jest instalacja na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kondratowicza w Warszawie. Instalacja ma moc 50 kW. Koszt inwestycji wyniósł około 220 tysięcy złotych netto, a Grant OZE pokrył połowę tej kwoty, czyli 110 tysięcy złotych. Szacuje się, że panele na budynku przy ul. Kondratowicza będą produkować rocznie energię o wartości 30 tysięcy złotych. Dzięki temu zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę może nastąpić już po 4 latach.

Źródło: MRiT.

Zobacz również