Grant termomodernizacyjny pokryje 10% kosztów termomodernizacji

Grant termomodernizacyjny to mechanizm, który ma być finansowany ze środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ma być to dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy chcą przeprowadzić gruntowną termomodernizację. Na czym będzie polegało to rozwiązanie?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Grant termomodernizacyjny to nic innego jak zwiększenie wsparcia na głębokie i kompleksowe prace termomodernizacyjne. W ramach negocjacji z Komisją Europejską ustalono, że grant będzie odpowiadał 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Według planów rządu powinno to wpłynąć na inwestorów, aby kompleksowo podchodzili do termomodernizacji. 

Grant termomodernizacyjny 

Zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą obejmować zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy budynek w wyniku termomodernizacji będzie spełniał wymagania określone przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. W skrócie: grant będzie podwyższał wysokość premii termomodernizacyjnej o 10 punktów procentowych (pp.)

"Obecnie dofinansowanie wynosi co do zasady 16% kosztów, grant podwyższa wysokość wsparcia o 10 punktów procentowych" - czytamy w projekcie.

Komu przysługuje grant termomodernizacyjny?

Celem tego programu jest mobilizacja właścicieli budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków. Spowoduje to redukcję zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności jej wykorzystania. Komu będzie przysługiwał grant termomodernizacyjny? 

O grant termomodernizacyjny będzie mógł ubiegać się inwestor będący właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Wraz z premią termomodernizacyjną przysługuje dodatkowo grant na poprawę efektywności energetycznej budynku. W przypadku grantu termomodernizacyjnego wydatki pokryją środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Uproszczone procedury

Odnosząc się do premii termomodernizacyjnej, w tym z grantem termomodernizacyjnym, zostanie utrzymana dotychczasowa procedura. Wnioski o udzielenie dofinansowania samorządowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych będą składane bezpośrednio do BGK. Na drodze starania się o dotację zostanie pominięty etap składania wniosku do współpracującego banku komercyjnego. 

W zakresie inwestycji realizowanych w ramach programu BSK zwiększy się liczba informacji, które beneficjent wsparcia będzie przedstawiał BGK w celu uzyskania grantu. Będzie musiał to zrobić również po zakończeniu prac. Wynika to z obowiązku zapewnienia spełnienia przez inwestycje finansowane z Funduszu Odbudowy wytycznych DNSH zawartych w rozporządzeniu delegowanym Komisji UE. Szczegółowy wykaz informacji będzie określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy o finansowym wsparciu. 

Wpływ na rynek pracy

Prognozuje się, że zwiększenie wsparcia na realizację termomodernizacji zasobów mieszkaniowych będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. Polepszą się warunki do rozwoju działalności w branży producentów materiałów budowlanych i w budownictwie. Uwzględniając specyfikę prac termomodernizacyjnych dodatkowe zamówienia powinny trafić do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie uczestniczą w realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. 

Źródło: legislacja.gov, BGK.

Zobacz również