Gruntowna renowacja i ważniejsza renowacja. Co oznaczają?

Przyspieszenie tempa przeprowadzania termomodernizacji budynków w zgodzie z zasadą “efektywność energetyczna przede wszystkim” - takie kierunek wyznacza nowa unijna dyrektywa budynkowa, którą od kilku tygodni dla Was analizujemy i przybliżamy Wam jej zapisy. Jak szybkie będzie to tempo zależy jeszcze od wyników negocjacji UE z państwami członkowskimi. Bez względu na ich wyniki będziemy niedługo operować pojęciami wprowadzonymi w nowych przepisach, takimi jak gruntowna renowacja czy ważniejsza renowacja.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Gruntowna renowacja, ważniejsza renowacja

Nowa dyrektywa budynkowa wprowadza szereg pojęć, które wymagają wyjaśnienia.
Paszport renowacji - o którym pisaliśmy w artykule “Paszport renowacji budynku – nowy dokument, który wkrótce zacznie obowiązywać” to dokument zawierający plan działań w zakresie przeprowadzenia gruntownej modernizacji budynku.

Z kolei gruntowna renowacja ma spowodować zmniejszenie o co najmniej 60 % zapotrzebowanie na energię pierwotną w przypadku budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, dla których osiągnięcie standardu budynku bezemisyjnego jest technicznie i ekonomicznie niewykonalne. Jest to definicja istotna biorąc pod uwagę, że typowym dla wielu istniejących domów w Polsce nadal jest standard najniższy, gdzie EU = 170 kWh/(m2 · rok).

Gruntowna renowacja obejmować ma prace związane z izolacją ścian, dachów, podłóg, stropów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Prace mają być prowadzone pod kątem eliminacji mostków termicznych, które wpływają na straty ciepła, a w konsekwencji na wzrost zużycia energii. Gruntowna renowacja ma również dotyczyć prac w zakresie modernizacji systemów grzewczych i systemów wentylacyjnych.

Pojęcie ważniejszej renowacji oznacza z kolei taką modernizację, w przypadku której mamy do czynienia albo z renowacją, gdzie całkowity koszt prac renowacyjnych związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 25 % wartości budynku (nie uwzględnia się tutaj wartości gruntu, na którym usytuowany jest budynek) albo też z renowacją, której podlega ponad 25 % powierzchni przegród zewnętrznych. Od uregulowań prawnych ustanowionych przez państwa członkowskie UE będzie zależało, które rozumienie ważniejszej renowacji będzie obowiązywać.

Co istotne - pojęcia gruntownej renowacji czy ważniejszej renowacji będą miały odniesienie do paszportu renowacji, dokumentu określającego całościowy plan renowacji i wskazującego maksymalną ich liczbę. Mają w nim zostać zawarte wszelkie szacowane koszty przeprowadzania każdego etapu renowacji, a także zestawienie podstawowych materiałów wykorzystywanych na poszczególnych etapach jej przeprowadzania.

Źródło: UE

Zobacz również