Produkcja budowlano-montażowa: kwiecień gorszy od marca

Według danych GUS  produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku ale jest niższa o 5,9% w stosunku do marca br.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
budowa rusztowanie

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do kwietnia 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków - o 20,5%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 6,6%, zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej
i wodnej – o 1,4%.  

W stosunku do marca bieżącego roku, zaobserwowano spadek wartości robót wśród przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%, specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 7,8% oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne o 9,6%.

Budowa mieszkań wciąż rośnie

W okresie styczeń – kwiecień br. zwiększenie produkcji budowlano-montażowej w skali roku wystąpiło w podmiotach wykonujących prace z zakresu budowy budynków (o 34,6%), realizujących roboty budowlane specjalistyczne (o 11,3%) oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 7,1%).

Co raz więcej modernizacji

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym
- o 4,2%, jak i remontowym – o 17,7% (przed rokiem spadek odpowiednio o 4,1% oraz 4,5%).   

W okresie styczeń-kwiecień 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 14,2% (w 2021 r. spadek o 16,4%) o oraz remontowych o 22,6% (w 2021 roku wzrost o 0,4%).

Źródło: GUS

Zobacz również