Idą zmiany w normach budowlanych

Państwa Unii Europejskiej uzgodniły swoje stanowisko wobec proponowanej zmiany rozporządzenia w sprawie normalizacji.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Rozporządzenie w sprawie normalizacji ma określić procedury opracowywania zharmonizowanych norm w Unii. Te zharmonizowane normy ułatwiają wprowadzanie do obrotu produktów i usług oraz są jednym z fundamentów jednolitego rynku.

Są one również jednym z narzędzi służących Unii do promowania jej wartości lub strategii politycznych, zarówno w kwestiach środowiskowych, jak i społecznych, na przykład w przypadku prac nad sztuczną inteligencją.

Proponowana zmiana wprowadza nowe wymogi, by zapewnić udział krajowych organów normalizacyjnych Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w decyzjach europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących opracowywania norm europejskich na wniosek Komisji.

Po co nam zharmonizowane normy ?

Zharmonizowane normy są ugruntowanym narzędziem promowania technicznej zgodności produktów. Ich powszechne, choć dobrowolne, stosowanie przez producentów w całej Unii umożliwia spełnienie podstawowych określonych w prawie Unii wymogów dotyczących produktów. Zharmonizowana norma europejska to norma opracowana na wniosek Komisji Europejskiej przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych.

Wyroby budowlane nieszkodliwe dla środowiska

Choć nie zawsze są one widoczne, normy europejskie mają zasadnicze znaczenie w życiu codziennym i odgrywają ważną rolę na rynku wewnętrznym. Zapewniają, by produkty, takie jak wyroby budowlane były zgodne z prawem Unii, interoperacyjne, bezpieczne dla obywateli i nieszkodliwe dla środowiska.

2 lutego Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie normalizacji, a także nową strategię normalizacyjną, w której określono podejście UE do norm.

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz również