Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła w 2023?

Niejednokrotnie pisaliśmy o tym, że pompa ciepła jest tanim w eksploatacji systemem grzewczym, Oczywiście podtrzymujemy te informacje. Dzisiaj zastanowimy się, jak bardzo jest ona oszczędna. To zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od wielkości budynku, który jest ogrzewany. Jest to więc sprawa indywidualna dla danego budynku, zależna od stopnia izolacji termicznej, jakości wykonania i montażu okien i drzwi. Cała działka, która leży w zainteresowaniu termomodernizacji wpływa na wysokość kosztów ogrzewania. Wpływa na to także efektywność pompy ciepła, czy rodzaj instalacji transportującej ciepło. W tym materiale przedstawimy w jaki sposób oszacować ilość energii, którą potrzebuje pompa ciepła.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
Pompa ciepła - koszty ogrzewanie pompą ciepła 2023

Podziel się

Na etapie zakupu pompy ciepła współczynnikiem, który powinniśmy brać pod uwagę jest SCOP. Jest to sezonowy współczynnik efektywności pompu ciepła, który wyrażany jest jako iloraz zapotrzebowania na energię cieplną w budynku do energii pobranej przez sprężarkę. Aby dodać wiarygodności analizie powinno się uwzględnić także energię pobraną przez pompy obiegowe, które jednak nie biorą udziału w grzewczym bilansie pompy ciepła, niemniej są niezbędne do jej działania. 

Warto dodać, że SCOP różni się w zależności od rodzaju instalacji. Efektywność pompy ciepła rośnie ze spadkiem temperatury zasilania systemu grzewczego. Różnica jest także pomiędzy pompami gruntowymi a powietrznymi. Wynika ona z tego, że grunt charakteryzuje się niewielkimi wahaniami temperatury, które są względnie wysokie do tych, które zapewnia powietrze w trakcie sezonu grzewczego. Oznacza to pracę z lepszą efektywnością w ciągu roku. 

Teoretycznie - ile prądu pobierze pompa ciepła?

Typowe SCOP dla pomp ciepła oscyluje w granicach od 3 do 4. Wartość tego współczynnika można odczytywać w ten sposób: ile energii cieplnej pompa dostarczy do budynku wykorzystując 1 kWh energii elektrycznej. Jeżeli decydujesz się na pompę ciepła, ale nie wiesz ile będzie kosztować jej eksploatacja, możesz to oszacować. Konieczna jest jednak wiedza o zapotrzebowaniu na ciepło, czego można się dowiedzieć dzięki audytowi energetycznemu.

Wiedząc to i znając SCOP wybranej pompy możliwe jest uzyskanie informacji o energii elektrycznej, którą skonsumuje pompa ciepła. Załóżmy więc, że budynek potrzebuje 4500 kWh energii cieplnej, a współczynnik efektywności sezonowej wynosi 3,5. Przekształcając wyżej wspomnianą zależność, należy podzielić zapotrzebowanie przez SCOP. W przykładzie zużyta energia elektryczna na potrzeby grzewcze to 1286 kWh. Uwzględniając zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową jest to odpowiednio więcej. W przypadku CWU konieczne jest wzięcie pod uwagę liczby domowników. Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

Przykład - ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

Załóżmy więc, że pompa ciepła służy zarówno do ogrzewania, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W analizie przyjęto poniższe założenia:

  • powierzchnia budynku: 130 m2,
  • liczba mieszkańców: 4,
  • dobowe zapotrzebowanie na CWU na osobę: 40 l.

Co więcej, wzięto pod uwagę cztery rodzaje instalacji, które wykorzystują pompę ciepła jako źródło ciepła. Są to systemy z pompą ciepła typu:

  • powietrze/woda, grzejniki (zas. 55°C)
  • powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe (zas. 35°C)
  • solanka/woda, grzejniki (zas. 55°C)
  • solanka/woda, ogrzewanie podłogowe (zas. 35°C)

Jak więc wyglądają koszty ogrzewania pompą ciepła? Uwzględniono zarówno koszty, które nie uwzględniają rządowego wsparcia, jak i te które biorą je pod uwagę. Obliczenia przeprowadzono dla taryfy G12w

Koszty ogrzewania pompą ciepła w budynku w standardzie WT 2021

Zużycie energii w takim budynku wynosi około 55 kWh/(m2·rok), co spełnia aktualnie obowiązujące wymogi, którym podlegają budynki od stycznia 2021 roku. Skrót WT 2021 określa budynek o dobrej izolacji termicznej (17 cm ściany, 25 cm poddasze), z oknami zespolonymi (trzyszybowymi) oraz z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła (kl. A). 

Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w budynku WT 2021.
Opracowane na podstawie kalkulatora POBE.

Pompa ciepła w budynku w standardzie WT 2017

W istniejących budynkach jednorodzinnych, które spełniają WT 2017 zapotrzebowanie na ciepło 80 kWh/(m2·rok) koszty ogrzewania są wyższe. Oznacza to, że budynek wybudowano w standardzie podwyższonej izolacji termicznej przegród, (12 cm ściany, 20 cm poddasze), okna są zespolone (dwuszybowe), a wentylacja jest grawitacyjna.

Koszty ogrzewania pompą ciepła w budynku w standardzie WT 2017.
Opracowane na podstawie kalkulatora POBE.

Jak widać, najlepszym rozwiązaniem, które może pomóc w obniżeniu rachunków jest przeprowadzenie termomodernizacji. W przypadku pompy ciepła zmniejszenie zapotrzebowania na moc grzewczą jest szczególnie ważne, o czym pisaliśmy w artykule Pompa ciepła przed termomodernizacją – TAK czy NIE?

Źródła: POBE, Termomodernizacja.pl

Zobacz również