Ile możesz zyskać modernizując budynek?

Planując przeprowadzenie skutecznej termomodernizacji budynku bierzemy zwykle pod uwagę renowacje w zakresie ocieplenia budynków. Planujemy wówczas przeprowadzenie robót w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych budynku - ścian, stropów, dachów i podłóg, a także rozważamy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch
Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch

Marcin Bodzioch

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Równie ważnym etapem przeprowadzenia pełnej modernizacji budynku są prace w zakresie zastosowania w budynkach nowoczesnych rozwiązań technicznych, takich jak pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, instalacje fotowoltaiczne (PV) oraz urządzenia służące zarządzaniu energią, w końcu - rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej.
Wszystkie one są zasadne, jednakże ograniczone budżetami naszych gospodarstw domowych. Jednocześnie mamy świadomość, że rosną i będą rosnąć ceny paliw i energii elektrycznej, a w związku z tym będą rosły też koszty utrzymania naszych domów i mieszkań.

Jak zmieniają się koszty użytkowania budynków w zależności od jego standardu?

Znamiennie wygląda porównanie aktualnych kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego w Polsce dla czteroosobowej rodziny – przy uwzględnieniu różnych źródeł ciepła oraz różnych standardów energetycznych budynku. Przyjrzyjmy się takiej analizie.
Z prognoz PORT PC dotyczących kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych na I kwartał 2023 r., z uwzględnieniem najnowszych taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w grudniu 2022 wynika, że w najlepszej sytuacji znajdą się użytkownicy elektrycznych pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jednak nie bez znaczenia dla wyniku pozostaje także standard ocieplenia budynku.

Niestety, wiele istniejących budynków w Polsce ma zły standard energetyczny, często gorszy niż ten, który przyjęliśmy do obliczeń, dlatego też wraz z wymianą źródła ciepła podstawową kwestią jest dokonanie termomodernizacji, która zmniejszy straty energii i ochroni właścicieli przed wysokimi kosztami ogrzewania budynków

podkreśla Paweł Lachman, Prezes PORT PC

Koszty ogrzewania w zależności od standardu budynku

Aby zobrazować z jakimi kosztami ogrzewania budynków muszą liczyć się ich użytkownicy przedstawiamy 3 wykresy zróżnicowane ze względu na przyjęty standard energetyczny budynku. Tego rodzaju wyliczenia możliwe są do przeprowadzenia dzięki wykorzystaniu bardzo przydatnego narzędzia dostępnego na stronie Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE - kalkulatora kosztów ogrzewania budynku.

Przykładowe roczne koszty ogrzewania i przygotowania cwu dla budynku o powierzchni ogrzewanej 150 m2 wykonanego w słabym standardzie energetycznym (z brakiem izolacji cieplnej, EU 170 kWh/(m2 · rok).
Przykładowe roczne koszty ogrzewania i przygotowania cwu dla budynku wykonanego w standardzie WT 2017 lub poddanego termomodernizacji do tego standardu, EU = 80 kWh/(m2 · rok)
Przykładowe roczne koszty ogrzewania i przygotowania cwu dla nowego budynku wykonanego w standardzie programu „Moje Ciepło” (EU = 40 kWh/(m2 · rok)

Jak wynika z przedstawionego zestawienia roczne koszty ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 są mocno zróżnicowane. Jest to zależne od zastosowanego urządzenia grzewczego, ale i od jego sprawności i efektywności, w końcu od cen nośników energii.
Jednocześnie istotne znaczenie ma tutaj standard energetyczny budynku, czyli w pewnym uproszczeniu jego zapotrzebowanie na energię użytkową. To w jakim standardzie został wykonany budynek, a więc jak efektywne zastosowano ocieplenia i w jakim zakresie zapobiega to stratom ciepła, ma - jak się okazuje - ogromne znaczenie.

Warto podkreślić, iż typowym dla wielu istniejących domów w Polsce nadal jest standard najniższy, gdzie EU = 170 kWh/(m2 · rok). Jednak decydując się na przeprowadzenie modernizacji budynku warto popatrzeć na nią, jak na potencjalne źródło oszczędności.
Aby ułatwić przeprowadzenie tej kosztownej operacji przygotowane zostały programy dotacyjne takie jak - Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna.

Źródła: POBE, PORT PC

Zobacz również