Im starsze budynki, tym więcej strat ciepła – który kraj w Europie wypada najgorzej?

Zimowa aura zagościła w Europie na dobre. Z tej racji i z uwagi na panujący kryzys energetyczny wiele osób zastanawia się jak będzie wyglądał ich rachunek za ogrzewanie w najbliższych miesiącach. Czy jednak istnieją uwarunkowania, inne niż geograficzne, które determinują wysokość kosztów ogrzewania? W którym kraju budynki mają najgorsze ocieplenie?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
budynki w Europie

Podziel się

Ceny energii poszybowały w górę po inwazji Rosji na Ukrainę, a Komisja Europejska wezwała kraje do priorytetowego potraktowania izolacji budynków tej zimy. Co ciekawe, ostatnie badania pokazują, że straty temperatury w domach różnią się znacznie w całej Europie. Różnice wynikają z jakości ocieplenia budynku, ponieważ temperatury zewnętrzne zostały znormalizowane na poziomie 0°C dla wszystkich analizowanych krajów.

Kraj z najlepszą i najgorszą izolacją

Straty ciepła w domach są najwyższe w Wielkiej Brytanii, ponieważ na Wyspach jest największy odsetek starych budynków. Są to najstarsze zasoby mieszkaniowe w Europie, bowiem aż 37% domów w Wielkiej Brytanii zbudowano przed 1946 rokiem. Aby dojść do takiego wniosku, firma tado° zarządzająca inteligentnym klimatem w domu zbadała 80 tys. domów w 11 krajach europejskich w okresie od grudnia 2019 do stycznia 2020 roku.

Co się okazało? Mianowicie to, że dom w Wielkiej Brytanii o temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej 0°C traci średnio 3°C po pięciu godzinach. 

Norwegia z 0,9°C i Niemcy z 1°C to kraje o najniższych stratach temperatury w domu. Budynki mieszkalne w Wielkiej Brytanii tracą więc ciepło trzy razy szybciej. Za Wielką Brytanią plasuje się Belgia (2,9°C), Francja (2,5°C), Holandia (2,4°C) i Hiszpania (2,2°C). Straty ciepła są wyższe w tych pięciu krajach niż średnie straty (1,8°C) ze wszystkich ocenianych krajów.

Straty temperatury w domach po 5 godzinach od temperatury wewnętrznej 20°C
Źródło: euronews.green

Większość domów zbudowana przed pierwszymi regulacjami termicznymi

Według EU Building Stock Observatory większość budynków mieszkalnych w UE wzniesiono przed wprowadzeniem pierwszych norm termicznych w latach 70. XX wieku. Powodem wprowadzenia tych środków zwiększania efektywności energetycznej był kryzys naftowy spowodowany napięciami i wojną na Bliskim Wschodzie. Trudno tutaj nie dostrzec pewnej analogii do obecnej sytuacji. Co prawda przed wojną mówiono o efektywności energetycznej, ale bardziej pod kątem łagodzenia zmian klimatu. Teraz to już kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Po raz kolejny widać, że jest to działanie doraźne. Pozostaje mieć nadzieję, że gdy wojna się skończy to rządzący nagle nie zapomną o efektywności energetycznej budynków.

Podsumowując - im wyższy jest udział nowych budynków mieszkalnych, tym wyższa będzie ogólna charakterystyka energetyczna zasobów budynków. Według danych z 2014 roku w UE 23% domów zostało zbudowanych przed 1945, a 26% w latach 1945–1969. Oznacza to, że 49% domów powstało przed 1970 rokiem. Natomiast tylko 23% pojawiło się po 1990 roku.

Procentowy udział budynków budowanych w konkretnych przedziałach czasowych (do 2014 roku)
Źródło: euronews.green

Polska plasuje się w połowie stawki, jeśli chodzi o wiek budynków - pomiędzy Luksemburgiem a Bułgarią. Jeśli chodzi o dokładny udział procentowy:

  • 19,4% przed 1945, 
  • 23,3% w latach 1945-1969,
  • 15,6% w latach 1970-1979,
  • 16,5% w latach 1980-1989,
  • 11,7% w latach 1990-1999,
  • 7,8% w latach 2000-2010,
  • 5,7% w latach 2010-2014.

Najstarsze i najmłodsze budynki w Europie

Patrząc na udział domów zbudowanych przed 1945 rokiem, Wielka Brytania jest na szczycie listy z 36,5%, a następnie Belgia (33,9%) i Dania (31,9%).

Cypr natomiast ma najniższy odsetek domów zbudowanych przed 1945 rokiem, wynoszący zaledwie 3%. W Grecji jest to 7,3%, a następnie w Rumunii (11,1%). W 13 krajach UE udział domów wybudowanych przed 1945 rokiem przekracza 20%. Udział domów wybudowanych w latach 1990-2014 jest najwyższy na Cyprze. Ponad połowa domów (54,2%) na tej wyspie została zbudowana po 1990 roku. Kolejne miejsca zajmują Irlandia (45,2%) i Luksemburg (41,6%).

Plan REPowerEU a budynki w Europie

Poprawa efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych nabiera coraz większego znaczenia w wielu krajach w świetle gwałtownie rosnących cen energii. Komisja Europejska przedstawiła Plan REPowerEU dotyczący oszczędzania energii, produkcji czystej energii i dywersyfikacji dostaw energii. Plan podkreśla również znaczenie izolacji budynku.

Zobacz również