Izolacja balkonu sposobem na ciepły dom

izolacja balkonu

Izolacja balkonu sposobem na ciepły dom. Polacy chcą mieszkać w ciepłych domach i mieszkaniach – wynika z badania społeczeństwa przeprowadzonego w 2010 roku na zlecenie firmy Schöck Pol-ska („Postawy Polaków wobec izolacji budynków’, czerwiec 2010 r., badanie społeczeństwa wy-konane przez IQS Group na zlecenie Schöck Polska).

Aby oczekiwania inwestorów mogły zostać spełnione, potrzebne jest jednak kompleksowe podejście do izolacji budynku.


Ważną rolę w tym przypadku odgrywa odpowiednia izolacja balkonu, przez który może uciekać aż do 30% ciepła. Eksperci budowlani dostrzegają wagę tej kwestii. W swojej pracy aż 80% z nich stosuje zawsze lub prawie zawsze ocieplenie balkonu – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Schöck Polska („Izolacja w budownictwie, w tym izolacja balkonów”, badanie specjalistów budowlanych, wrzesień 2011 r. wykonane przez IQS Group na zlecenie Schöck Polska).

Specjaliści izolują balkony
W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów indywidualnych odnośnie ciepłego, energooszczędnego budownictwa firma Schöck Polska postawiła tym razem sprawdzić, czy eksperci budowlani (projektanci, architekci, deweloperzy) są w stanie je spełnić. Aż 98% specjalistów potwierdziło, że ocieplenie balkonu to dla nich ważna kwestia, konieczna do rozważenia w nowym, energooszczędnym budownictwie. Zaledwie 2% respondentów przyznało, że nie posiada wiedzy w tym obszarze.Swoją wiedzę specjaliści wykorzystują w praktyce. Zdecydowana większość z nich – czterech na pięciu – odpowiedziało, że stosuje izolację balkonu w każdym swoim projekcie.

Także sami inwestorzy widzą konieczność izolacji balkonu dla zapewnienia odpo-wiedniego bilansu energetycznego budynku. Blisko połowa z nich pyta o tę kwestię, poszukując mieszkania lub wymaga zaprojektowania ocieplenia balkonu w przypadku budowy domu – przyznają specjaliści budowlani.

Dlaczego balkony są tak ważnym elementem budowlanym wpływającym na bilans energetyczny mieszkania?
Balkony są ważnym elementem budowlanym wpływającym na bilans energetyczny budynku, ponieważ może przez nie uciekać nawet do 30% ciepła z pomieszczenia. Dzieje się tak, gdyż jako wyeksponowane na zewnątrz elementy budynku balkony są poddawane częstym wpływom zmiennych warunków atmosferycznych, muszą wytrzymywać wysokie wahania temperatur, a także być odporne na wilgoć w trakcie długotrwałych deszczy. Ponadto są miejscem szczególnie narażonym na powstawanie szkodliwych mostków termicznych, powodujących niekontrolowaną ucieczkę ciepła z mieszkania. Z tego względu balkony wymagają odpowiedniej izolacji.

Sposób na ciepły balkon
Za najlepszą metodę izolacji balkonu fachowcy uznają izolację za pomocą elemen-tów minimalizujących mostki termiczne. Sposób ten wskazało aż 50% badanych. Drugą w kolejności metodą okazała się izolacja styropianem, którą wybrało 33% ekspertów.

W walce z mostkami termicznymi w obrębie balkonów pomogą nam specjalne rozwiązania budowlane np. łącznik balkonowy Isokorb. Zapewnia on skuteczną izolację termiczną balkonu, a tym samym pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania nieruchomości. Isokorb jest wbudowywany pomiędzy płytę balkonu a ścianę budynku, dzięki czemu zapewnia całkowicie niewidoczne, eleganckie ocieplenie. Ponieważ stanowi dodatkowy element nośny konstrukcji, zapobiega także innym szkodom budowlanym spowodowanym przez mostki termiczne, np. zarysowaniom i pęknięciom płyty balkonowej.Źródło: Schöck
JL