Aktualności Aktualności

Jak będą wyglądać świadectwa charakterystyki energetycznej? Jest projekt rozporządzenia!

Jak będą wyglądać klasy energetyczne i czy świadectwo charakterystyki energetycznej rzeczywiście będzie bardziej czytelne? Czytamy projekt rozporządzenia!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

3 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że do wprowadzenia klas energetycznych, o których dyskusja w branży toczy się od miesięcy, już coraz bliżej. 

Świadectwo bez paska, ale za to z klasą

Do tej pory na pierwszej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku znajduje się swojego rodzaju suwak, bądź pasek, z którego odczytuje się wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną. W przypadku świadectw w wersji papierowej pasek często bywał nieczytelny, z powodu czarno-białego wydruku. Według projektu rozporządzenia, które ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, proponuje się nowe rozwiązanie – klasy energetyczne. 

Suwak na charakterystyce energetycznej budynku, według obowiązującego jeszcze wzoru. 

Klasy energetyczne mają ułatwić ocenę efektywności energetycznej budynku, ale również oszacować ilość budynków, których charakterystyka wymaga podniesienia – na przykład przez termomodernizację. 

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej w skali od A+ do G pozwoli w przyszłości na objęcie programami wsparcia w szczególności budynków, w których znajdują się gospodarstwa domowe będące w trudnej sytuacji, a także budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz budynków położonych na obszarach wiejskich. Szczegółowo kwestie te zostaną ujęte w Krajowym planie renowacji budynków. Ma to prowadzić do ciągłej poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez wprowadzenie systemu zachęt do przeprowadzania modernizacji” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Od momentu, w którym rozporządzenie wejdzie w życie, świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wyglądać inaczej. Przedstawiony wyżej pasek zmieni się w bardziej czytelną grafikę, którą widzicie poniżej.

Prawdopodobnie tak będzie wyglądać charakterystyka energetyczna stanu obecnego budynku, znajdująca się na pierwszej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej.

W której jesteś klasie?

Pozostaje więc pytanie, jakie będą graniczne wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną poszczególnych klas. Na to zagadnienie odpowiada załącznik do rozporządzenia, określający metodykę wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej. Wymagania są dosyć duże – żeby otrzymać klasę A, budynek nie będzie mógł przekraczać 63 kWh energii pierwotnej na metr kwadratowy powierzchni rocznie. Pozostałe wartości przedstawiliśmy poniżej:

Nie dla wszystkich budynków wymagania będą takie same. Różne wartości graniczne zostaną wprowadzone w zależności od zastosowania budynku. Podobnie jest już teraz, domy jednorodzinne muszą spełniać inne wymagania, niż szkoły, szpitale, czy bloki mieszkalne. 

Przykładowo – poniżej prezentujemy wymagania dla budynków zamieszkania zbiorowego oraz szpitali. Widać wyraźnie, że wymagania są dużo mniej rygorystyczne w bloku, niż w domku jednorodzinnym.

Co jeszcze się zmienia?

Projekt rozporządzenia wprowadza również nowe pojęcia, jak energia końcowa wyeksportowana, energia końcowa dostarczona czy energia dostarczona netto oraz uaktualnia definicję tych, które już znamy (np. energii końcowej). Uszczegóławia też zasady dotyczące obliczania dodatkowych składników energii końcowej – np. energii cieplnej pochodzącej z powietrza i wody, a także uwzględniania tych składników w bilansie i udziale OZE. 

O tym, czemu wprowadza się te zmiany i co dokładnie kryje się za nowymi pojęciami – opowiemy w kolejnych tekstach! Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych!