Jak działa prosument lokatorski?

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty, których instalację OZE połączono z licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, teraz mogą zyskać status prosumenta lokatorskiego. To oznacza, że ​​mogą otrzymywać pełną wartość energii, którą wprowadzają do sieci, na swoim własnym rachunku. Ta zmiana stała się możliwa dzięki nowym przepisom, które weszły w życie od 1 października tego roku.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
prosument lokatorski

Podziel się

Ministerstwo Rozwoju i Technologii stworzyło regulacje, które otwierają drogę do nowego systemu rozliczeń energii elektrycznej. Mowa oczywiście o prosumencie lokatorskim, który jest odpowiednikiem prosumenta dla budynków wielorodzinnych. Wprowadzony w październiku system wprowadził inny rodzaj rozliczeń za energię dla części wspólnych.

“Prosument lokatorski to możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak to było do tej pory, będzie mogło zostać zmienione na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. Takie rozwiązanie jest bardzo dużą zachętą do inwestycji w instalacje OZE na dachach bloków w całym kraju” - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Prosument lokatorski ma zachęcać wspólnoty i spółdzielnie do inwestycji w odnawialne źródła energii o większej mocy niż potrzebna do zaspokojenia potrzeb części wspólnej. Nie będzie bowiem istnieć ryzyko utraty części dochodu z energii.

Prosument lokatorski - zasady

Rozliczenie energii wyprodukowanej przez prosumenta lokatorskiego podzielono na dwa etapy.

Po pierwsze energia wytworzona i zużyta w tej samej godzinie przez prosumenta indywidualnego/lokatorskiego nie będzie podlegać opłacie ani opłatom związanym z jej dystrybucją. Stanowi to tzw. autokonsumpcję.

W przypadku nadwyżek energii w ciągu godziny sprzedawca przeliczy ją na depozyt prosumencki. Aktualnie rozliczenia będzie bazować na miesięcznej cenie rynkowej energii (lub od 1 lipca 2024 roku cenę godzinową). Następnie te środki zostaną wypłacone w pełnej wysokości na wskazane konto pod koniec okresu rozliczeniowego.

Poza koniecznością podłączenia instalacji z licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego będzie wymagane spełnienie poniższych kryteriów:

  • mikroinstalację (maksymalnie 50 kW) należy zlokalizować na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja, ale już nie grunt),
  • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
  • budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Niższe rachunki i nie tylko!

Wypłacone środki można przeznaczyć na rozliczenie zobowiązań prosumenta związanych z zakupem energii elektrycznej. Można także obniżyć opłaty związane z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym zainstalowana jest instalacja OZE. To samo dotyczy opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach, które przeważająco służą celom mieszkalnym i mają części wspólne zarządzane przez tego samego prosumenta. 

Pozostałe zasady rozliczeń pozostaną bez zmian. Są one zgodne z przepisami dotyczącymi innych prosumentów energii odnawialnej, ustalonymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii. O rezultatach mechanizmu będzie informować na bieżąco!

Źródło: gov.pl

Zobacz również