Jak przygotować się do termomodernizacji?

W pierwszym półroczu bieżącego roku Parlament Europejski przyjął nowe przepisy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem tych zmian jest zwiększenie efektywności w zużyciu energii. Jednym z narzędzi wspierających realizację tego celu jest termomodernizacja budynków. Decyzja europosłów pokrywa się z okresem, który jest korzystny dla prac remontowych i odnowy nieruchomości.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Jak przygotować się do termomodernizacji

Podziel się

Zgodnie z danymi zawartymi w Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB), która została zaakceptowana przez Radę Ministrów w lutym 2022 roku, w Polsce istnieje łącznie 14,2 miliona budynków. Z tej liczby prawie 40% stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. Wiele z tych budynków charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną, co oznacza, że w przyszłości konieczne będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Zgodnie z ustalonym planem strategicznym do roku 2050, przewiduje się przeprowadzenie około 7,5 miliona inwestycji termomodernizacyjnych. Z tego aż 4,7 miliona będą stanowić głębokie modernizacje.

W świetle unijnych przepisów wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu termomodernizacja nabiera znaczącej wagi. To z kolei jest ściśle powiązane z kwestią efektywności energetycznej, która staje się coraz bardziej istotna w kontekście wyzwań środowiskowych oraz obecnych trudności na rynku surowców. Według badania przeprowadzonego przez CBOS w marcu tego roku, coraz więcej Polaków zwraca uwagę na cenę energii. 63% respondentów (co oznacza wzrost o 12 p.p. w porównaniu z rokiem 2021) wymieniło ten aspekt jako jedno z kluczowych zagadnień do uwzględnienia w procesie transformacji energetycznej.

W Unii Europejskiej aktywnie podejmuje się dyskusję na temat transformacji energetycznej, uważając ją za istotny filar przyszłości. Stanowi to strategiczny element polityki, której celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej w ramach UE oraz propagowanie zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju. Chociaż dyrektywy wydawane wytyczają główne kierunki, to ostateczne realizowanie tych celów leży w gestii rządów i sektora biznesowego. Roman Owczarek, dyrektor dywizji w Grupie Selena, podkreśla, że dla przedsiębiorstw z branży chemii budowlanej temat termomodernizacji jest szczególnie istotny. Wiąże się on bowiem z kreowaniem formującego się rynku.

Na jakie rozwiązanie się zdecydować?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań termomodernizacyjnych. Niemniej jednak, kluczowe jest dostosowanie tych rozwiązań do konkretnych potrzeb. Wyłącznie wówczas, gdy spełnione zostaną odpowiednie wymagania, możliwe będzie osiągnięcie skuteczności w procesie termomodernizacji. Cel tego procesu to przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej, redukcja kosztów eksploatacyjnych oraz zapewnienie komfortu użytkowania i optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniach.

“Niewłaściwie ocieplone, nieszczelne budynki podnoszą koszty energii cieplnej, a jednocześnie emitują do otoczenia więcej zanieczyszczeń. Termomodernizacja jest dziś jednym z niezbędnych elementów zrównoważonego budownictwa. Powinna być przeprowadzana świadomie, z użyciem odpowiednich materiałów” - zaznacza  Karol Bednarczyk z Grupy Selena.

Jednym z takich rozwiązań mogą być oferowane przez Grupę Selena piany do uszczelnień i pianokleje. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych klejów cementowych. Wzrasta popyt na prace termomodernizacyjne, a inwestorzy poszukują efektywnych technologii, które przyczynią się do redukcji kosztów budowy i eksploatacji budynków, a także do zminimalizowania wpływu na środowisko.

Warto zaznaczyć, że technologie poliuretanowe oferowane przez nie tylko spełniają standardy techniczne, ale również przyczyniają się do poprawy parametrów ekologicznych. Firma podkreśla, że zastosowanie tych technologii przyspiesza procesy budowlane, ogranicza zużycie energii i wody, redukuje ślad węglowy oraz zwiększa efektywność energetyczną budynków.

Dofinansowanie termomodernizacji

Termomodernizacja, choć wiąże się z kosztami inwestycyjnymi, jest kluczowym przedsięwzięciem wymagającym dokładnego oszacowania finansowego w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, zakres prac oraz jego stan techniczny. Wartościowe jest, aby wydatki przyczyniły się do szybkiego zwrotu nakładów i przyniosły trwały efekt.

Mimo znaczących nakładów finansowych, użytkownicy nie powinni być zniechęcani do podjęcia termomodernizacji. Istnieją bowiem programy dofinansowujące oferowane przez rząd oraz Unii Europejskiej. Obecne i przyszłe inicjatywy, takie jak Fundusz Termomodernizacji i Remontów (TERMO) czy Program Czyste Powietrze, wspierają działania termomodernizacyjne. Jest to szczególnie ważne w kontekście globalnych dążeń do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.

Unijne inicjatywy, koncentrujące się na efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji, mają istotny wpływ na sektor budowlany, który jest odpowiedzialny za znaczną część całkowitego zużycia energii w UE. Obserwujemy realną rewolucję w tym sektorze, związanej z wprowadzaniem innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych. Budownictwo stanowi kluczowy obszar transformacji ekologicznej, którą można osiągnąć poprzez współpracę różnych sektorów, w tym biznesu. 

Źródło: Selena.

Zobacz również