Jak zbadać hałas pompy ciepła?

Emisja hałasu z pompy ciepła może być uzależniona od różnych czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, jej wielkość, wydajność, konstrukcja oraz sposób montażu. Ogólnie rzecz biorąc, pompy ciepła są zwykle stosunkowo ciche w porównaniu do innych urządzeń grzewczych, takich jak piece gazowe lub kotły na paliwo stałe. Jednak nadal mogą emitować pewien poziom hałasu.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Co powoduje hałas?

W przypadku pomp ciepła powietrze-powietrze, hałas jest generowany głównie przez wentylatory, które są używane do przepływu powietrza przez urządzenie. Wentylatory te mogą produkować hałas, zwłaszcza przy wyższych prędkościach obrotowych. Dobrze zaprojektowane i zamontowane jednostki powinny jednak mieć niski poziom hałasu, który nie jest uciążliwy dla użytkowników.

W przypadku pomp ciepła powietrze-woda lub grunt-woda, hałas może być generowany przez kompresor, wentylatory, pompę obiegową oraz ewentualnie inne elementy. Te systemy zazwyczaj generują więcej hałasu niż pompy ciepła powietrze-powietrze ze względu na większe obciążenie i wydajność potrzebną do ogrzewania wody. Jednak wiele producentów stara się ograniczyć emisję hałasu poprzez zastosowanie izolacji akustycznej i technologii redukcji hałasu.

Dopuszczalne poziomy hałasu

W celu określenia konkretnych poziomów emisji hałasu dla konkretnej pompy ciepła, warto sprawdzić dane techniczne i specyfikacje producenta. Tam powinny być podane informacje dotyczące poziomu hałasu w decybelach (dB) dla różnych trybów pracy urządzenia. Dzięki temu można dokonać porównania różnych modeli i wybrać taki, który spełni oczekiwania dotyczące poziomu hałasu w danym środowisku.

Normy środowiskowe dla hałasu przemysłowego określane są każdorazowo w planach zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru i są zróżnicowane dodatkowo ze względu na rodzaj terenu. Dla terenów zabudowy wielorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu w porze dnia wynosi 55 dB, a w porze nocnej 45 dB. Natomiast na obszarze zabudowy jednorodzinnej, w tym tereny szpitali i domów opieki społecznej – hałas nie może przekraczać 50 dB w dzień i 40 dB w nocy.  

W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców hałas nie może przekraczać 68 dB w dzień i 60 dB w nocy. Na osiedlach z zabudową wielorodzinną dopuszczalna norma to 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Natomiast dla zabudowy jednorodzinnej to odpowiednio 61 dB i 56 dB. 

Jak zbadać hałas pompy ciepła?

W Polsce pomiar hałasu w ciągu dnia polega na wykonaniu serii pomiarów głośności urządzenia dla różnych obciążeń i trybów pracy, a następnie na podstawie czasu występowania danej głośności oblicza się średnią ważoną mierzonego ciśnienia akustycznego. Otrzymana wartość musi spełniać wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska. 

Ważne jest przeprowadzenie pomiaru hałasu w odpowiednich warunkach. Najlepiej wykonać pomiar w ciszy nocnej lub w cichym środowisku, aby minimalizować zakłócenia związane z innymi dźwiękami. Dodatkowo, należy upewnić się, że pompa ciepła działa w typowych warunkach eksploatacyjnych, aby uzyskać realistyczny odczyt. Po uzyskaniu wyniku pomiaru hałasu, można go porównać z lokalnymi przepisami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy posesji. Jeśli pomiar przekracza ustalone limity, może być konieczne podjęcie działań w celu zminimalizowania emisji hałasu, na przykład poprzez dodatkową izolację akustyczną lub modyfikacje instalacji. Jeżeli przykładowo, niestandardowy hałas, który będzie przekraczał określone normy będzie występował przez 15 minut w ciągu godziny, ale średnia wartość pozostanie w normie, to użytkownik nie zostanie poddany karze.

Hałas a miejsce montażu

Czy da się zamontować pompę ciepła tak, aby ograniczyć z niej hałas?

Nawet jeżeli urządzenie musi znajdować się blisko granicy działki, to można znacznie ograniczyć jego uciążliwość, stosując dodatkowe bariery rozpraszające falę akustyczną, a także zmieniając ustawienie jednostki w celu zmiany kierunku rozchodzenia się dźwięku. 

Czasami zdarza się, że błędny montaż pompy ciepła lub wybór złej jakości urządzenia doprowadzają do sytuacji, w której hałas jest notorycznie uciążliwy nie tylko dla użytkowników, ale również dla sąsiadów. Warto wiedzieć, że jeżeli hałas z urządzenia faktycznie jest uciążliwy, problem można zgłosić do właściwego dla danego województwa wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, który zbada sprawę.

Wzmożony chwilowy hałas

Pompa ciepła może czasem powodować większy chwilowy hałas. Na przykład, jeżeli woda w zbiorniku wychłodzi się poniżej ustalonego inteligentnego zabezpieczenia, np. poniżej 25-27 st. C, pompa ciepła włączy się na moc maksymalną. Wtedy dochodzi do głośniejszej niż standardowa pracy urządzenia, a częstotliwość może podnieść się nawet do 100 Hz. Jednak gdy pompa ciepła nagrzeje wodę do odpowiedniej temperatury, odbiór ciepła się ustabilizuje, a hałas przez zredukowaną pracę inwertera drastycznie zmaleje. 

Pamiętajmy, że zachowując odpowiednie odległości od granicy działki, spełnienie określonych dla poziomu hałasu wymogów nie powinno stanowić problemu. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli hałas z urządzenia faktycznie jest uciążliwy, problem można zgłosić do właściwego dla danego województwa wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, który zbada sprawę.

Źródło: GLOBENERGIA.

Zobacz również