Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze od początku roku ma do zaoferowania zdecydowanie wyższe maksymalne kwoty dotacji. W nowej odsłonie programu można otrzymać nawet 135 tys zł na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Aby jednak dostać dofinansowanie, najpierw należy złożyć wniosek. Gdzie można to zrobić? Jak go wypełnić? 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Zacznijmy od przypomnienia progów dochodowych, które uprawniają do skorzystania z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Wyróżniono więc trzy poziomy, które różnią się maksymalnymi kwotami dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł,
 • dofinansowanie do 66 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • dofinansowanie do 99 tys. zł.

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • dofinansowanie do 135 tys. zł.

Ponadto do każdej maksymalnej kwoty dotacji można dodać 1 200 zł, które przysługują na wykonanie audytu energetycznego. Jest on wymagany przy realizacji tzw. kompleksowej termomodernizacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Oczywiście wysokość dotacji uzależniona jest od zakresu pracy, które planujemy wykonać w trakcie termomodernizacji. Wielokrotnie pisaliśmy o poszczególnych obszarach działania programu. Jeśli interesujesz się pozyskaniem dotacji, to więcej szczegółów znajdziesz w poniższych artykułach:

Jeżeli spełniasz kryteria dochodowe, a także masz już wybrany zakres prac termomodernizacyjnych, to możesz przejść do wypełnienia wniosku. Można to zrobić na dwa sposoby - przez internet i w urzędzie.

Wymagane załączniki do wniosku

Aby to zrobić niezbędne jest przygotowanie następujących informacji i dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:

 • dane do logowania do profilu zaufanego (wniosek przez internet),
 • wypełniony wniosek wydrukowany z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, dla wniosków o dotację z prefinansowaniem (wniosek w urzędzie).
 • skan upoważniającego zaświadczenia, jeśli starasz się o podwyższone dofinansowanie (nie może być ono wydane wcześniej niż na 3 miesiące od daty złożenia wniosku),
 • księga wieczysta lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku,
 • w przypadku współwłasności – zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli,
 • w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnotą majątkową – zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie z danymi oraz podpisem małżonka,
 • umowa z wykonawcą (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze przez internet

Po przygotowaniu ww. dokumentów możemy przejść do złożenia wniosku. Zacznijmy od drogi ścieżki elektronicznej. 

1. Wejdź na stronę gwd.nfosigw.gov.pl.

2. Zaloguj się za pomocą login.gov.pl, a także wybierz sposób logowania.

3. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

4. Sprawdź wniosek.

5. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.

6. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

7. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swój adres e-mail, a sama usługa jest bezpłatna.

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

Jest to opcja dla osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego. 

1. Utwórz konto, a następnie zaloguj się stronie gwd.nfosigw.gov.pl.

2. Wypełnij wniosek o dofinansowanie w systemie GWD.

3. Zweryfikuj i zatwierdź wypełniony wniosek.

4. Wydrukuj wniosek.

5. Dołącz wymagane załączniki.

6. Podpisz wniosek.

7. Złóż wniosek wraz z załącznikami w postaci papierowej osobiście, listownie lub przez gminny punkt konsultacyjno-informacyjny do właściwego WFOŚiGW.

Należy także pamiętać, że wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem wydruk roboczy jest pozostawiany bez rozpatrzenia. Usługa również jest bezpłatna. Jeżeli zdecydujesz się wysłać wniosek listownie, zapłacisz tylko za przesyłkę zgodnie z cennikiem usług pocztowych lub kurierskich.

Jeśli masz wątpliwości związane z którymkolwiek z etapów wnioskowania, możesz skorzystać z pomocy w urzędzie gminy. Cały czas infolinia Programu Czyste Powietrze: (22) 340 40 80, na którą można zadzwonić do doradców energetycznych i otrzymać odpowiedzi na pytania o program.

Źródło: NFOŚiGW, gov.pl

Zobacz również