Jakie zmiany przyniesie całkiem nowe rozporządzenie CPR?

Od wejścia w życie najważniejszego rozporządzenia dla branży wyrobów budowlanych  minęło 11 lat. Jego nowelizacja, ze względu na rozwijające się technologie, czy coraz istotniejsze kwestie ekologiczne zdecydowanie jest konieczna. Komisja Europejska, zadecydowała jednak o całkowitej zmianie dokumentu. Jakie będą tego konsekwencje? 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
cpr, wyroby budowlane, materiały, rozporządzenie,

Podziel się

Czym jest CPR?

CPR-Construction Products Regulation - to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, obowiązujące od 1 lipca 2013 r. Jest ono najistotniejszym dokumentem dla producentów wyrobów budowlanych w skali unijnej, który ma na celu regulację warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, stosując jasne i spójne przepisy. Określa kwestie związane z oznakowaniem CE - świadczącym o spełnieniu wymogów UE w kwestiach bezpiecznego użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Co ważne, rozporządzenie dopuszcza rozwiązania krajowe (znak budowlany B oraz zastosowanie jednostkowe).

Po co zmiany?

Unia Europejska, w 2020 roku zorganizowała ankietę wśród państw członkowskich, której wyniki pokazały chęć nowelizacji rozporządzenia. Korekty niepodważalnie są potrzebne, biorąc pod uwagę chociażby czas, który upłynął od jego wprowadzenia. Podczas Forum Modernizacji w Budownictwie Prezes Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń oraz Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Atlas dr. inż. Jacek Michalak zwrócił uwagę na fakt chociażby coraz powszechniejszego druku 3D. Ekspert zauważa też, że czas najwyższy dostosować zmiany do priorytetu cyfrowej i ekologicznej  transformacji.

Inny problem obowiązujących przepisów jest niemożność publikacji nowych norm w Dzienniku Urzędowym UE z powodu ich niezgodności z rozporządzeniem CPR. Również przepisy dotyczące oznakowania CE, wywoływały dyskusje i niejasności. Komisja Europejska zamiast o wprowadzeniu nowelizacji, zadecydowała o całkowitej zmianie dokumentu na nowy.

Jakie to będą zmiany?

Zaczynając od powierzchownego spojrzenia, widoczna jest różnica w ilości definicji, które zawiera, a będzie zawierać rozporządzenie. W jeszcze obowiązującym CPR, znajduje się ich 28, natomiast w nowym dokumencie, tych definicji będzie ponad dwukrotnie więcej i żadna z nich nie zostanie powielona.

Montaż

Do tej pory przedmiotem CPR były zagadnienia dotyczące wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych. Pierwszą istotną zmianą, jest to iż nowe rozporządzenie rozszerza dotychczasowy przedmiot o bezpośredni montaż wyrobów bez jego udostępnienia na unijnym rynku.

System oceny zgodności 3+

Nowy system stworzony został w celu oceny oddziaływania środowiskowego produkowanych wyrobów budowlanych. Producent będzie musiał zadeklarować, jaka jest skala oddziaływania stworzonego wyrobu na środowisko, następnie zostanie to poddane weryfikacji przez odpowiednią do tego celu instytucję. Producenci mogą dokonywać takiej oceny już od 2012 roku, jednak nie był to zabieg obligatoryjny. Nie negując wartości oceny takiego oddziaływania, nasuwa się pytanie, czy dla przeciętnego klienta ilość oraz rodzaj badanych wskaźników jest zrozumiała i klarowna, czy raczej niepotrzebna i przytłaczająca?

Czy możliwe są uproszczenia nowych przepisów?

Jako jedno z rozwiązań Jacek Michalak wymienia: ,,stworzenie deklaracji sektorowych, deklaracji branżowych, próba pewnego uproszczenia w ocenie”. Jako kraj, jak najbardziej mamy prawo do wypracowania własnych procedur tam gdzie jest to możliwe, dlatego tak ważny będzie dialog pomiędzy producentami, jednostkami weryfikującymi ocenę środowiskową, a Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Warto również pamiętać, że wszelkie działania powinny mieć na uwadze przede wszystkim dobro klienta końcowego.

Cała rozmowa z ekspertem dostępna w materiale Forum Modernizacje w Budownictwie

Zobacz również