Jakość wody w instalacji grzewczej nie jest bez znaczenia! Czym grożą zaniedbania?

Każdy element instalacji grzewczej odgrywa swoją rolę. Największą uwagę przykuwa źródło ciepła, a następnie armatura i orurowanie. Jednak jednym z kluczowych, ale często niedocenianych aspektów instalacji jest jakość wody, która przez nią przepływa. Szczególnie ważne są tu parametry takie jak pH, twardość oraz przewodność elektryczna wody. Okazuje się, że zaniedbanie tych kwestii może znacząco skrócić trwałość naszej instalacji, zwłaszcza urządzenia grzewczego.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
jakość wody

Podziel się

Według Dariusza Zabrzyckiego, który pełni funkcję menedżera ds. produktu w firmie WOLF-Technika Grzewcza, każdy składnik instalacji, bez względu na jego rozmiar, ma swoje znaczenie. Specjalista podkreśla, że już na etapie instalacji warto zwrócić uwagę na jakość wody grzewczej. To szczególnie istotne, ponieważ pomaga zminimalizować ryzyko korozji i odkładania się kamienia. To z kolei może znacząco wpłynąć na efektywność działania oraz trwałość naszej instalacji grzewczej.

Osadzanie się kamienia a twardość wody

Twardość wody wpływa na ilość osadzającego się kamienia w instalacji. W przypadku znacznego osadzania się kamienia może to prowadzić do ograniczenia przepływu w systemie grzewczym, co jest niekorzystne, szczególnie dla pomp ciepła. Z racji, że pompy ciepła działają w relatywnie niskich temperaturach, ilość wody wprowadzanej do takiej instalacji musi być znacząco większa niż w przypadku kotłów gazowych. Redukcja przepływu w instalacji zwiększa ryzyko, że pompa ciepła nie będzie w stanie osiągnąć wymaganej mocy grzewczej. Ponadto samo osadzanie się kamienia na rurach lub innych elementach pompy ciepła może potencjalnie grozić awarią instalacji.  

Preferowana twardość wody zazwyczaj jest związana z pojemnością całej instalacji, a ta relacja jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalna. Oznacza to, że im większa jest pojemność instalacji, tym niższa powinna być twardość wody. Istnieją ogólnie przyjęte graniczne wartości. Dla instalacji o pojemności wodnej mniejszej niż 250 litrów, zaleca się, aby twardość była mniejsza lub równa 6°dH. 

W przypadku instalacji o pojemności od 250 do 3000 litrów zalecana twardość wody to już mniej niż 3°dH. Jeśli instalacja ma pojemność większą niż 3000 litrów, twardość wody powinna wynosić mniej niż 1°dH. Twardość wody może być wyrażana w różnych jednostkach. W tym kontekście używane są stopnie niemieckie (°dH), które można opisać jako jednostkę, w której 1°dH to równowartość 10 mg CaO w 1 litrze wody lub 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

Uważaj na korozję!

Jeśli chodzi o przewodność elektryczną , istnieje zasada, że im mniejsza jest przewodność, tym lepiej. Przewodność elektryczna jest ściśle związana z poziomem zawartości soli w wodzie. W ogólnym sensie niska ilość rozpuszczonych soli wiąże się z niską przewodnością elektryczną.

“Tym samym im mniejsze zasolenie takiej wody instalacyjnej, tym bardziej zmniejszamy ryzyko korozji, która może powstać na co poniektórych elementach” - zapewnia Zabrzycki.

Zatem przewodność elektryczna wody używanej w instalacji powinna zawierać się w zakresie od 100 µS/cm do maksymalnie 800 µS/cm. Ważne jest podkreślenie, że woda o niskiej zawartości soli i przewodności elektrycznej zbliżonej do 100 µS/cm jest najlepszym wyborem, ponieważ minimalizuje ryzyko korozji.

Korozja jest również wynikiem pH wody w instalacji. W zależności od rodzaju materiału użytego do budowy instalacji należy dostosować odczyn wody. Dla większości instalacji pomp ciepła optymalny zakres pH wynosi między 8,2 a 10. Jednak w przypadku korzystania ze stopów aluminium, zakres ten może wynosić od 8,2 do 9,0.

Kontrola jakości wody

Ekspert podkreśla, że jakość wody, którą używamy do zalania instalacji, ulega zmianom w miarę upływu czasu. Dlatego istotne jest regularne monitorowanie stanu płynu w instalacji. Po pierwszym użyciu woda ma określone właściwości. Jednak nawet jeśli przed wprowadzeniem jej do instalacji stosujemy demineralizatory lub stacje uzdatniania wody, parametry cieczy mogą ulegać znaczącym zmianom w trakcie jej użytkowania. Z upływem lat różne minerały i substancje mogą wydzielać się z rur i armatury, przedostając się do wody.

“Dobrą praktyką, którą polecamy jako firma WOLF, jest po około 3 miesiącach od uruchomienia takiej instalacji ponowne zbadanie jakości wody i ewentualne poprawienie jej stanu. W ramach tego zwykle przewiduje się użycie stacji uzdatniania lub po prostu uzupełnienie instalacji o nową, zdemineralizowaną wodę” - twierdzi Dariusz Zabrzycki. 

Parametry wody ustabilizują i zmienią się w okresie 12 tygodni od uruchomienia instalacji. Ocenę jakości wody można przeprowadzić w prosty sposób. Obecnie na rynku dostępne są liczne urządzenia, często o niewielkich rozmiarach, które po zanurzeniu w wodzie szybko dostarczają informacje dotyczące jej jakości. Alternatywnie, można także skorzystać z papierków lakmusowych, które dostarczą informacji na temat pH wody.

Mimo że substancje rozpuszczone w wodzie są często małe, mogą negatywnie wpływać na instalację grzewczą. Istnieje wiele opcji zapobiegania takim sytuacjom, a każda z nich gwarantuje, że nasza instalacja działa prawidłowo.

Materiał powstał na podstawie webinaru, który odbył się w ramach cyklu Webinarowa Środa

Zobacz również