Jest szansa na pełne dofinansowanie na mikroinstalacje OZE?

3600388 pan

NFOŚiGW podał, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Zachodniego Pomorza, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski skorzystają z dofinansowania na wybudowanie prywatnej mikroelektrowni, pompy ciepła czy małej biogazowni, jakie oferuje im program PROSUMENT.

 
Przed uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłat dla osób fizycznych zainteresowanych budową mikroinstalacji wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji prądu i ciepła na potrzeby mieszkaniowe, wsparcie tego typu możliwe było jedynie poprzez współpracę z właściwym terytorialnie samorządem. Zdobycie dofinansowania zależało od aktywności i woli gminy, która reprezentując interesy mieszkańców pośredniczy w pozyskaniu dopłat z Narodowego Funduszu.
W ubiegłym tygodniu uruchomiony został program pozyskania 100% dofinansowania na mikroinstalacje prywatne. Pierwsze projekty czekają już na decyzję.
WFOŚiGW w Szczecinie pozyskał dla zachodniopomorskich inwestorów 22 mln zł. Z tej puli dofinansowanych będzie 100 pomp ciepła, 7 000 m2 paneli PV, czyli 3 000 m2 kolektorów słonecznych.

Dzięki wsparciu NFOŚiGW klient, bez inwestowania zasobów własnych, od razu może produkować ciepło i prąd z możliwością sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. Są to panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.
Co więcej, klienci indywidualni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Prosument poprzez banki współpracujące z NFOŚiGW. Taka możliwość zostanie uruchomiona pod koniec bieżącego roku. Jednakże termin ten uzależniony jest od wdrożenia w życie ustawy „deregulacyjnej”, procedowanej obecnie przez Sejm RP.

Prosument to program, który poprzez zachęty finansowe ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Kupując i instalując jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, przyszli producenci energii zaoszczędzą na rachunkach, a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli sprzedawać do sieci. Dzisiaj jej bezpośrednią sprzedaż umożliwiają zapisy regulacyjne tzw. małego trójpaku energetycznego. Wcześniej produkcja rynkowa energii uzależniona była od obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.
Na tego typu wsparcie, przeznaczonych zostanie 600 milionów złotych. Oprócz inwestorów, program tez wspiera również producentów i dostawców urządzeń oraz instalatorów tych instalacji.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej