Kampania programu Czyste Powietrze w 2023 r.

Dotarcie do potencjalnych beneficjentów było jedną z bolączek programu Czyste Powietrze. Z odpowiedzią na ten problem przyszła nowa odsłona programu. W odpowiedzi pełnomocnika rządu ds. programu Czyste Powietrze Pawła Mirowskiego na pytania Parlamentarnego Zespołu ds. Miast czytamy, że planuje się szeroko zakrojone działania w kierunku dalszej i dynamicznej promocji. Co więc jest w planach na 2023 r.?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Jak informuje Paweł Mirowski, zgodnie z przyjętym planem działań informacyjno-promocyjnych realizowane jest powszechne dotarcie z informacjami o programie. NFOŚiGW prowadzi również koordynację działań na wszystkich istotnych szczeblach, które biorą udział w obsłudze programu Czyste Powietrze.

"Docelowo bardzo ważne jest wzmacnianie synergii działań na poziomie ogólnopolskim we współpracy z MKiŚ, jak i regionalnym, tj. z wfośigw i gminami oraz pozostałymi uczestnikami rynku, w których interesie jest aktywny udział w PPCP" - czytamy w odpowiedzi.

Współpraca między szczeblami na rzecz programu

NFOŚiGW wraz resortem klimatu i środowiska i pomniejszymi podmiotami prowadzi działania w zależności od charakteru działalności. Z poziomu centralnego (Narodowy Fundusz i MKiŚ) są to działania o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Jak podaje Mirowski - ich rodzaj jest dobierany tak, aby dotrzeć do beneficjenta końcowego. Innym targetem są grupy, które mają wpływ na decyzje właścicieli domów jednorodzinnych.

Kampania Czyste Powietrze

Aktualnie działa ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze, obsługująca potencjalnych beneficjentów i gminy. Do głównych działań realizowanych w 2022 r. można zaliczyć przede wszystkim te o charakterze cross-mediowym i docierające do całego społeczeństwa poprzez takie media jak np. TVP, TV POLSAT, TV Regionalne, stacje radiowe, kina niesieciowe, grupę Polska PRESS (ok. 20 tytułów prasy regionalnej), koleje regionalne, czy reklamę zewnętrzną (200 szt. billboardów na terenie całej Polski).

"Na 2023 r. przygotowany został szerszy zakres planu działań komunikacyjnych, bazujący na dotychczasowych doświadczeniach, ale o intensywniejszej sile oddziaływania" - czytamy w odpowiedzi Mirowskiego.

Ponadto promocję prowadzą pozostali partnerzy Programu, m.in. banki oferujące Kredyt Czyste Powietrze i BGK. Nie bez znaczenia będzie działalność gmin w ramach prowadzonych punktów konsultacyjnych.

Co dalej z programem Czyste Powietrze w 2023 r.?

W ramach kampanii na 2023 rok przewidziano działania o charakterze medialnym skierowane do ogółu społeczeństwa. Tym razem wzięto pod uwagę również osoby wykluczone cyfrowo. Będą one w dalszym ciągu realizowane poprzez kanały TV ogólnopolskiej i regionalnej, kanały radiowe i szereg tytułów prasowych, które charakteryzują się wysoką czytelnością. Co więcej, przewidziano również komunikację przekazu Programu w kolejach regionalnych i sieci sklepów Biedronka, w kinach niesieciowych i na bilbordach w całym kraju.

"W 2023 roku promujemy przede wszystkim efektywność energetyczną i kompleksową termomodernizację pokazując jak te rozwiązania przekładają się na korzyści finansowe – tańsze koszty utrzymania komfortu cieplnego w domu oraz pozafinansowe takie, jak: jakość życia, komfort, zdrowie i poprawa jakości powietrza" - deklaruje Paweł Mirowski.

Mirowski zapowiada, że kontynuowana będzie inicjatywa o nazwie Akademia Czystego Powietrza. Służy ona edukacji zarówno potencjalnych beneficjentów, jak i branży instalatorskiej i gmin. W ramach szkoleń można się dowiedzieć jak wymiana ogrzewania i docieplenie domu wpływają na redukcję zapotrzebowania na energię w budynku. Dzięki temu w prosty sposób można przekonać się jak ogólnopolska termomodernizacja może pozwolić Polsce na cieszenie się czystym powietrzem i tanim ogrzewaniem.

Źródła: Parlamentarny Zespół ds. Miast.

Zobacz również