KE proponuje zakaz sprzedaży kotłów gazowych od 2029 r.

Opublikowany 18 maja 2022 r. plan Komisji Europejskiej REPowerEU opiera się na ambitnych celach dotyczących pomp ciepła. Cele te wymagają zainstalowania w UE około 20 milionów pomp ciepła do 2026 r. i prawie 60 milionów do 2030 r.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Ma być jeszcze więcej pomp ciepła

Zwiększenie wykorzystania pomp ciepła ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia gazu ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, budynków i przemysłu. W dokumencie REPowerEU Komisja Europejska wyznacza cel podwojenia wskaźnika wdrożenia, a także odnosi się do zwiększenia produkcji urządzeń i ułatwienia dostępu do finansowania pomp ciepła.

Koniec z kotłami gazowymi

W towarzyszącym komunikacie „EU Save Energy” Komisja proponuje szereg środków mających na celu przyspieszenie i zachęcenie do wdrożenia pomp ciepła, takich jak surowsze wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków, zmiany w wymogach ekoprojektu, które powinny doprowadzić do zaprzestania stosowania „samodzielnych” kotłów na paliwa kopalne (np. gazowych, węglowych i olejowych) najpóźniej do 2029 r. Dopuszczalne będzie zastosowanie wysokoefektywnych rozwiązań hybrydowych, czyli pomp ciepła z kotłami gazowymi.

Zachęty dla europosłów

Komisja uwzględniła w planie REPowerEU również wiele ważnych propozycji, które pomogą przyspieszyć wprowadzanie pomp ciepła na rynek. Należy do nich, m. in. zachęcanie państw członkowskich do stosowania środków wspierających w zakresie cen, aby zachęcić do przechodzenia na pompy ciepła (w tym stosowanie obniżonego VAT). Ponadto zapowiadane jest stworzenie nowego okna w Funduszu Innowacji – który jest finansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – w celu wspierania innowacyjnej produkcji czystych technologii, w tym pomp ciepła. W planach jest także zachęcenie europosłów do przyspieszenia terminu zakończenia udzielania dotacji publicznych na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w budynkach z 2027 r. na 2025 r.

Źródło: PORT PC

Zobacz również