Klimatyzator z funkcją grzania – czy można odliczyć go w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Czy można odliczyć klimatyzator z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Nie jest to takie oczywiste. Krajowa Informacja Skarbowa w opublikowanej interpretacji indywidualnej odnosi się do tej kwestii. Jaka jest decyzja?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Klimatyzator z funkcją grzania

Klimatyzator z funkcją grzania można nazwać pompą ciepła powietrze/powietrze. Ten rodzaj klimatyzacji staje się powoli niezbędnym wyposażeniem domu, które znakomicie sprawdza się przede wszystkim w chłodzeniu budynku, ale także przy ogrzewaniu pomieszczeń w okresach przejściowych. 

Nic więc dziwnego, że przeprowadzając modernizację niejednokrotnie decydujemy się na to rozwiązanie. Nie może też zaskakiwać fakt, że chcemy odpisać koszty urządzenia od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej. W normalnych warunkach niestety nie jest to możliwe. Dlaczego?

Klimatyzator z funkcją grzania poza ulgą termomodernizacyjną

Powód jest bardzo prosty. Klimatyzator z funkcją grzania nie jest wyszczególniony w katalogu urządzeń i usług podlegających uldze termomodernizacyjnej. Dokumentem, który go określa jest Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2489 ze zm.). Tak samo katalog nie zawiera innych klimatyzatorów. Jest jednak jedno wyjście z tej sytuacji - uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej. Okazało się, że w pewnych warunkach jest to możliwe. 

Krajowa Informacja Skarbowa wydała w tej sprawie indywidualną interpretację, poruszając w niej właśnie możliwość odliczenia wydatków związanych z montażem klimatyzatora z funkcją grzania. Co jednak wydaje się najistotniejsze - urządzenie w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji jest zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Chodzi oczywiście o mikroinstalację fotowoltaiczną.

Interpretacja indywidualna w sprawie klimatyzatora z funkcją grzania

We wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej wnioskodawca wytłumaczył, że odliczenie klimatyzatora z funkcją grzania jest jak najbardziej zasadne. Uznał, że inwestycja ta zmniejszyła zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł kopalnych. Opisany we wniosku budynek jest ogrzewany za pomocą instalacji gazowej wspomaganej zamontowanymi klimatyzatorami z funkcją grzania, które zasila energia elektryczna pozyskana ze źródeł odnawialnych. Efektem wykorzystania dwóch klimatyzatorów (o mocy 2,5 kW i 3,5 kW) możliwe jest zmniejszenie zużycia gazu ziemnego. Dzięki temu realizowane są zadania zgodne z celem termomodernizacji. Wnioskujący wymienił dwa z nich na poparcie swojego stanowiska. Klimatyzator z funkcją grzania w takim przypadku jest: 

  • ulepszeniem, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  • całkowitą lub częściową zamianą źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Decyzja Krajowej Informacji Skarbowej w tej konkretnej sytuacji była pozytywna. Według KIS prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać, jeśli podatnik poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła. Ponadto musi wykazać związek z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Wówczas jest ono klasyfikowane jako:

  • zakup pompy ciepła wraz z osprzętem, 
  • montaż pompy ciepła.

Przypomnijmy - samej klimatyzacji (czy też klimatyzacji z funkcją grzania) nie ma wyszczególnionej w katalogu produktów i usług objętych ulgą termomodernizacyjną. W rozporządzeniu brakuje także innych urządzeń. Zalicza się do nich m.in. magazyn energii czy przydomowa turbina wiatrowa. Nie zostały w nim wymienione m.in. mała elektrownia wiatrowa czy magazyn energii. 

Kupiłem klimatyzator - czy mogę go odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej?

Interpretacja indywidualna obowiązuje podatnika, który składał pismo w jej sprawie. Gdy ktoś inny chce skorzystać z ulgi w tym celu musi złożyć swój wniosek, w którym opisze swój indywidualny przypadek. Nie można więc powiedzieć wprost, że przy zakupie i montażu klimatyzatora z funkcją grzania można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Niemniej, składając wniosek o interpretację indywidualną warto powołać się na pozytywnie rozpatrzoną interpretację i podkreślić, że dany przypadek jest podobny. Zdecydowanie dobrym posunięciem będzie podparcie wniosku wykorzystaniem energii z fotowoltaiki. 

Warto również dodać, że jeśli stan wskazany we wniosku o interpretację indywidualną uległ zmianie lub we wniosku pominięto ważne elementy, to nie chroni ona przed zapłatą podatku i odpowiedzialnością karno-skarbową. Akurat w tym przypadku jest to bardzo śliskie, ponieważ z uwagi na charakterystykę pracy mikroinstalacji PV klimatyzator nie zawsze będzie wykorzystywał energię bezpośrednio z OZE. Dotyczy to zwłaszcza funkcji grzewczej. 

Kiedy nie przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Przypomnijmy, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota ta wynosi 106 tys. w przypadku małżonków.

Krajowa Izba Skarbowa wspomina także o tym, że nie ma możliwości odliczenia wydatków, na których pokrycie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i poszczególnych wfośigw. Są to m.in. program Czyste Powietrze i Mój Prąd. Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, kwotę otrzymanego dofinansowania należy odjąć od wartości inwestycji.

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa.

Zobacz również