Kolejna obniżka cen prądu? Tym razem aż o 12%

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra klimatu, dostawcy energii elektrycznej zostaną zobowiązani do obniżenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Wysokość obniżki wynosić będzie aż 12% wstecznie od stycznia 2023 roku. Co wiemy więcej o kolejnym pomyśle rządu?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Obniżka cen prądu

Podziel się

W nowelizacji rozporządzenia dotyczącego szczegółowych zasad kształtowania i obliczania taryf oraz rozliczeń w handlu energią elektryczną, określono, że dostawcy energii elektrycznej będą musieli obniżyć kwotę do zapłaty przez gospodarstwa domowe w rozliczeniach za rok 2023 o 12% iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz zużycia 2523 kWh. Średnia cena energii w taryfie G11 na rok 2022, ogłoszona przez Prezesa URE, wynosi 0,414 gr za kWh. W rezultacie maksymalna obniżka kwoty do zapłaty może wynosić 125 zł.

“W związku z zablokowaniem przez [...] Senat ustawy, która zakładała 5% obniżkę cen za energię elektryczną, zużytą w 2023 roku, rząd postanowił wprowadzić alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu obowiązku przyznania gospodarstwom domowym przez sprzedawców energii upustu w wysokości ponad 120 zł.” – tłumaczy Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Warunki obniżki ceny prądu!

Jeżeli odbiorca spełni którykolwiek z określonych w projekcie warunków, zmniejszenie kwoty do zapłaty zostanie uwzględnione "bez opóźnień" i zostanie zastosowane najpóźniej na ostatniej fakturze za rok 2023. Te warunki obejmują:

 • zmniejszenie o 5% zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku, 
 • potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu, 
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną, 
 • zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego, 
 • bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego limitu zużycia.

Jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za rok 2023 zostanie uwzględnione w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 roku, ale nie później niż do 31 marca 2024 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Limity tańszego prądu

Przypomnijmy, że gospodarstwa domowe obowiązują limity tańszej energii elektrycznej. Dotychczas obowiązywały limity:

 • 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Nowelizacją podniesiono te wartości o 1000 kWh. Nowe limity wynoszą więc:

 • 3000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • 3600  kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 4000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Zgodnie z regulacjami na rok 2023, cena energii elektrycznej do momentu osiągnięcia limitu zużycia wynosi 414 zł za megawatogodzinę netto. Po przekroczeniu tego limitu wynosi 689 zł za megawatogodzinę netto.

Co więcej, jeżeli między 1 października 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zredukuje swoje zużycie energii o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, w 2024 roku dostawca musi zaproponować mu obniżkę w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej za okres od października 2022 roku do grudnia 2023 roku.

Źródło: PAP.

Zobacz również