Kolejne 450 mln złotych w programie Mój Prąd!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zwiększenie środków finansowych dostępnych w bieżącej rundzie rekrutacji programu Mój Prąd. W ramach Mój Prąd 5.0, fundusze przeznaczone na wsparcie prosumentów zostaną prawie podwojone. Pomimo że program jest już w piątej edycji, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
mój prąd 5.0

Podziel się

Pierwotnie, na dotacje w ramach tegorocznej edycji, oznaczonej jako Mój Prąd, wydzielono 100 milionów złotych. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zwiększyć budżet o aż 400 milionów złotych. Aktualnie resort ds. klimatu ogłosił jeszcze większe zwiększenie środków finansowych dla programu Mój Prąd 5.0. Kwota dostępna w budżecie tej edycji zostanie podniesiona o 450 milionów złotych. 

W ramach piątej odsłony programu Mój Prąd, przyznawane dotacje mogą być również wykorzystane na zakup i instalację różnych urządzeń służących do wytwarzania i przechowywania energii elektrycznej oraz ciepła w domach jednorodzinnych.

Trzy grupy beneficjentów

Wsparcie finansowe w ramach programu Mój Prąd 5.0 jest przyznawane wyłącznie posiadaczom domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się z generowanej energii zgodnie z systemem net-billingu lub dostarczą dokumentację potwierdzającą przejście na ten sposób rozliczeń, jeśli wcześniej korzystali z systemu opustów (net-meteringu) dla produkcji energii. Fundusz przydzielił wnioskodawców do trzech grup.

Pierwsza grupa to osoby składające wnioski, które produkują energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jeśli korzystają z metody rozliczeń netto (net-billing) i nie otrzymały jeszcze wsparcia finansowego, obejmuje to zarówno tych, którzy złożyli wniosek o przyłączenie instalacji po 31 marca 2022 roku, jak i tych, którzy wcześniej wybrali system opustów (net-metering) i teraz przechodzą na rozliczenia w systemie net-billing.

Druga grupa to osoby, które już produkują energię w systemie opustów (net-metering) i wcześniej nie skorzystały z żadnego wsparcia dla swoich mikroinstalacji fotowoltaicznych. Muszą jednak zdecydować się przenieść na rozliczenia w systemie net-billing.

Trzecia grupa to osoby, które korzystają z systemu opustów (net-metering) do rozliczania energii elektrycznej wytworzonej przez swoje instalacje fotowoltaiczne. Wcześniej otrzymały wsparcie finansowe z programu "Mój Prąd" pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów (od 1 lutego 2020 roku);
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd

Zgodnie z wytycznymi programu Mój Prąd 5.0, przyznawane wsparcie finansowe dla pojedynczych urządzeń nie może przekroczyć 50% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. Obecnie, w ramach tego programu, dostępne są więc dotacje na następujące kategorie urządzeń:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6000 zł (dla nowych beneficjentów),

mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

 • 7000 zł (nowi beneficjenci),
 • 3000 zł (ci, którzy otrzymali dofinansowanie z programu Mój Prąd).

urządzenia dodatkowe:

 • magazyn ciepła: 5000 zł,
 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt-woda, woda-woda: 28 500 zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł,
 • powietrzna pompa ciepła (typu powietrze-woda): 12 600 zł,
 • pompa ciepła powietrze-powietrze: 4400 zł,
 • magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3000 zł,
 • kolektory słoneczne c. w. u.: 3500 zł.

Przyjmowanie aplikacji w ramach programu Mój Prąd 5.0 będzie trwać do 22 grudnia tego roku lub do momentu osiągnięcia limitu dostępnych środków w programie, który wynosi obecnie 950 milionów złotych. Według dostarczonych informacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), do dzisiaj wpłynęło ponad 49,9 tysiąca wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 468 milionów złotych.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Jeżeli nie mamy fotowoltaiki, a chcemy dostać na nią dotację, to nie możemy liczyć na program Mój Prąd. Odpowiedzią na to jest program Czyste Powietrze! Przy okazji możecie także przeprowadzić termomodernizację swojego budynku! Szczegóły znajdziecie w materiale: Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze w 2023 r.

Źródło: Mój Prąd, NFOŚiGW, MKiŚ.

Zobacz również