KOŁO PEŁNE ENERGII podczas RENEXPO w Warszawie

Redakcja dwumiesięcznika GLOB Energia serdecznie dziękuje za wspólną zabawę podczas testu wiedzy KOŁO PEŁNE ENERGII, które odbyło się w dniach 26-28 października 2011 roku podczas Targów RENEXPO® w Warszawie.
Test wiedzy z nagrodami to atrakcja przygotowana na stoisku Redakcji GLOB Energia, gdzie mozna było znaleźć KOŁO PEŁNE ENEGII, za pomocą którego uczestnik wybierał pytania bądź zadania z zakresu energetyki odnawialnej. Trzy poziomy trudności oraz możliwość tworzenia drużyn, dały przy rozbawiającym uczestników prowadzącym, efekt który koniecznie trzeba było zobaczyć.

Mamy nadzieję, że to niekonwencjonalne spotkanie z OZE było dla Państwa nie tylko współzawodnictwem ale przede wszystkim wspaniałą zabawą.


Fot. Uczestnicy testu wiedzy KOŁO PEŁNE ENERGII na stoisko radakcji GLOBEnergia.


Fot. Uczestnicy testu wiedzy KOŁO PEŁNE ENERGII na stoisko radakcji GLOBEnergia.


Fot. Uczestnicy testu wiedzy KOŁO PEŁNE ENERGII na stoisko radakcji GLOBEnergia.


Fot. Uczestnicy testu wiedzy KOŁO PEŁNE ENERGII na stoisko radakcji GLOBEnergia.


Fot. Stoisko redakcji GLOBEnergia.

Regulamin Koła Pełnego Energii:
1. W grze Koło Pełne Energii mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie,
2. W ramach gry uczestnik kręci kołem 3 razy losując 3 dziedziny, z których otrzymuje 3 pytania,  
3. Koło Pełne Energii podzielone jest na sekcje, które umożliwiają wylosowanie pytania z działu energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej, geotermalnej i biomasy oraz zadania praktycznego,
4. Każdy dział posiada 3 poziomy trudności oznaczone, 5p, 10p, 15p,
5. Pole oznaczone, jako zadanie praktyczne posiada tylko jeden poziom trudności,
6. Pola oznaczone, jako pole sponsora oraz pole organizatora dają uczestnikowi możliwość, otrzymania dodatkowego gadżetu w przypadku udzielania poprawnej odpowiedzi na pytanie,
7. Poprawna odpowiedź na dwa pytania z wylosowanych 3 oznacza wygraną uczestnika w grze i otrzymanie gadżetu,
8. Uczestnik nie może otrzymać nagrody w postaci gadżetu tylko w wyniku losowania. Element losowy związany jest jedynie z wyborem pytania.
9. Redakcja GLOBEnergia zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.