Dzięki modernizacji możemy zużywać o 1/3 mniej energii

Ostatnie badania wskazują że, instrumenty Europejskiego Zielonego Ładu, mające na celu upowszechnienie termomodernizacji i czystego ogrzewania budynków, mogą – w połączeniu z inteligentnym recyklingiem dochodów z tytułu opłat za emisję CO2 – obniżyć koszty energii i zwiększyć dochód rozporządzalny niezamożnych gospodarstw domowych.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Polska objętą analizą

W badaniu przeprowadzonym przez Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) na zlecenie European Climate Foundation przeanalizowano wpływ unijnych planów dekarbonizacji sektora budynków na ubóstwo energetyczne w 10 państwach członkowskich UE z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Zdaniem autorów badania, Unijny Zielony Ład może przyczynić się do zbudowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, dając gospodarstwom dotkniętym ubóstwem energetycznym możliwość zamieszkania w energooszczędnych domach oraz dostęp do czystego i niedrogiego ogrzewania. 10 krajów objętych analizą to: Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Hiszpania.

Można obniżyć o 1/3 koszty energii

Wnioski z badań jednoznacznie dowodzą, że dobrze zaprojektowana „fala renowacji” może obniżyć o 1/3 koszty energii ponoszone przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Jednoczesne wprowadzenie trzech polityk – minimalnych standardów charakterystyki energetycznej budynków, stopniowego odchodzenia od sprzedaży kotłów na paliwa kopalne oraz ceny emisji CO2 dla paliw grzewczych – przyniosłoby w 2050 r. najniższe koszty energii i najwyższe dochody rozporządzalne w porównaniu ze scenariuszem wprowadzenia tylko jednej lub dwóch z tych polityk.  

Źródło: European Climate Foundation

Zobacz również