Kredyt Czyste Powietrze w 2023 roku

Program Czyste Powietrze wszedł w rok 2023 z rewolucyjnymi zmianami. Nie inaczej jest w przypadku Kredytu Czyste Powietrze, o którym pewnie część planujących termomodernizację nie słyszała. Zasada działania w tym przypadku jest nieco inna niż w przypadku głównej części programu. Czym więc jest ten mechanizm? Jakie zasady zaczęły obowiązywać w tym roku? Sprawdzamy na czym polega Kredyt Czyste Powietrze!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
kredyt czyste powietrze

Podziel się

Kredyt Czyste Powietrze to kredyt przyznawany przez bank na realizację inwestycji termomodernizacyjnych w ramach programu Czyste Powietrze. Aby oferować taki kredyt, bank musi współpracować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który odpowiada za działanie programu. Otrzymane później dofinansowanie z programu Czyste Powietrze spłaci część kredytu bankowego. Kredyt skierowany jest do beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. W tym materiale przedstawimy szczegóły związane z Kredytem Czyste Powietrze.

Pomimo tego, że jest kredyt stanowi zastrzyk środków na przeprowadzenie termomodernizacji, to nie jest on tym samym, co prefinansowanie, dzięki któremu można otrzymać dodatkowe 10 tys. zł przed rozpoczęciem inwestycji. Prefinansowanie jest realizowane w tzw. ścieżce zwykłej programu, którą przeprowadzają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Kolejną różnicą jest fakt, że prefinansowanie targetowane jest dla beneficjentów poziomu: podwyższonego i najwyższego.

Różnice pomiędzy ścieżką zwykła a bankową

Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują poniższe elementy.

Okres realizacji:

 • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Rozliczenie wniosku

 • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach,
 • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

Korekta wniosku:

 • wfośigw: tak,
 • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Według wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w programie umożliwiono także w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kredyt Czyste Powietrze - na co?

Bank udziela kredytu ze środków własnych wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku VAT naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu. 

Oprócz tego Kredyt Czyste Powietrze można otrzymać na pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu i konieczne do jego przeprowadzenia. Zapewnia on także pokrycie kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów. Łącznie jednak w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska

W roku 2023 banki posiadają łączny limit środków do 69,4 mln zł, w ramach którego przekażą wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów. 

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze przewiduje również objęcie kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG). Dysponuje nim Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a sam EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Gwarancje dają możliwość, że banki kredytujące mogą przedstawić korzystniejsze warunki kredyt.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • maksymalna kwota gwarancji – 120 tys. zł,
 • maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 tys. zł,
 • gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w banku?

1. Po pierwsze w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Następnie po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. 

2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży wniosek o dotację w imieniu przyszłego beneficjenta. Wniosek trafi do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

3. Bank po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

4. W terminie do 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno zostać zrealizowane. Wówczas trzeba złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.

5. Wfośigw wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Lista banków 

Poniżej przedstawiamy banki, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze (2021-2022).

 • Alior Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ),
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS,
 • SGB-Bank S.A. 
 • Banki Spółdzielcze SGB.

Aktualne informacje można sprawdzić na stronie programu Czyste Powietrze i na stronach banków. Co więcej, lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie programu.

Zobacz również