Aktualności Aktualności

Kutno, Częstochowa i inni, czyli termomodernizacja w różnych miejscach w Polsce! Przegląd Termomodernizacyjny

Każdy kolejny tydzień obfituje w informacje o nowych termomodernizacjach, które właśnie zostały doprowadzone do końca. Oczywiście są to w przeważającej liczbie modernizacje budynków użyteczności publicznej. Przykład jednak powinien iść właśnie z takich miejsc. Inwestorzy często podkreślają ekonomiczne pobudki, które przyspieszyły decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych. W kolejnym Przeglądzie Termomodernizacyjnym na tapecie Wielgomłyny, Częstochowa, Rybnik, Czastary i Kutno!

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Zacznijmy od Wielgomłynów, czyli niewielkiej wsi w województwie łódzkim, będącej siedzibą gminy. Trwa tam termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej, która co prawda jeszcze się nie zakończyła, ale jak podkreśla sama wójt gminy Wielgomłyny prace postępują na tyle dynamicznie, że koniec robót może przypaść nawet na koniec sierpnia. Oznacza to, że uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę będą mogli zdobywać wiedzę już w zmodernizowanym budynku. Zaznaczmy, że według umowy całe przedsięwzięcie powinno zakończyć się do końca października.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach.
Źródło: Dziennik Łódzki.

“Jest to pełna termomodernizacja ścian z wymianą stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem gruntowej pompy ciepła o mocy ponad 200 kW, więc pompa zabezpieczy w energię wszystkie trzy budynki, w których mieści się szkoła” opisuje na łamach Dziennika Łódzkiego wójt Bogumiła Dyktyńska.

Dodatkowo zostanie wymieniona instalacja elektryczna, a dotychczasowe lampy będą zastąpione energooszczędnymi alternatywami. Ponadto częścią prac (która już się zakończyła) był montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kW. Jak podkreśla Bogumiła Dyktyńska, jest to dla inwestycja ekologiczna, jak i uzasadniona ekonomicznie. 

Całkowity koszt remontu wynosi 7,5 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł z programu Polski Ład na pokrycie kosztów tych prac.

Termomodernizacja biblioteki w Rybniku

Kolejnym przystankiem na termomodernizacyjnej mapie Polski jest Rybnik, a konkretnie rybnicka Powiatowa Biblioteka Publiczna. W ciągu 30 lat istnienia budynek ten nie był poddawany kompleksowej termomodernizacji. Co ciekawe, prace remontowe prowadzono przy otwartych drzwiach dla użytkowników biblioteki, a poszczególne pomieszczenia były czasowo wyłączane z użytku podczas prac najbardziej uciążliwych dla czytelników.

Całkowity zakres inwestycji wyniósł nieco ponad 3,5 mln zł. Modernizacja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynku. Przeprowadzono również wymianę okien i parapetów zewnętrznych, a także zainstalowano zewnętrzne rolety okienne. Instalacje centralnego ogrzewania oraz odgromowe zostały poddane modernizacji, a na elewacji odrestaurowano pokrycie z płytek klinkierowych. Wewnątrz biblioteki wykonano remont schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a także zmodernizowano murki zewnętrzne. Estetyka pasa wokół budynku została poprawiona poprzez demontaż, wyczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie i ponowny montaż elementów ozdobnych.

Prezydent Rybnika zaznacza, że dzięki przeprowadzonej termomodernizacji, budynek biblioteki zyskał nowy, atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim jest bardziej energooszczędny. W efekcie przyczyni się to do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. 

“To oznacza lepsze wykorzystanie miejskich środków finansowych i większy komfort użytkowania przestrzeni bibliotecznej. Biblioteka stała się bardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich mieszkańców” – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rybniku.
Źródło: rybnik.eu (fot. M. Koczy)

Termomodernizacja budynku w Kutnie!

W Kutnie zakończyła się termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41. Przeprowadzona modernizacja sprawiła, że budynek przeszedł niesamowitą metamorfozę! Teraz będzie pełnił funkcję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zapewniając mieszkańcom odpowiednie warunki i wygodę. Porównanie stanu przed i po robi wrażenie!

Budynek przy ul. Krośniewickiej w Kutnie.
Źródło: Panorama Kutna.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,74 mln zł, z czego 85% zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a pozostałe 15% stanowił wkład własny gminy. W ramach inwestycji przeprowadzono szereg prac, takich jak przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią na gaz ziemny oraz remont garażu. Dodatkowo dobudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, przebudowano schody i podest wejściowy, a także podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody boczne do części usługowej. Przeprowadzono także docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz obróbki blacharskie. Modernizacji podlegały także instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania.  Zamontowano też instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne oraz odgromienie.

W efekcie skrzydło główne budynku przebudowano na potrzeby pomieszczeń biurowych, natomiast skrzydło wschodnie zachowało swoje użytkowo-biurowe przeznaczenie. Dzięki przeprowadzonym pracom budynek zyskał nowoczesny wygląd, a inwestycja przyczyniła się do poprawy jego funkcjonalności i efektywności energetycznej.

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie

Przenieśmy się teraz do Częstochowy. Aktualnie w trakcie końcowych faz znajdują się prace związane z termomodernizacją Technicznych Zakładów Naukowych (TZN) mieszczących się przy ul. Jasnogórskiej. Ta inwestycja o wartości 13,3 mln zł ma zakończyć się pod koniec września.

W zakresie prac, które już w większości przeprowadzono, znalazło się wiele istotnych działań. Obejmowały one docieplenie ścian budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz garaży, a także ścian fundamentowych. Ponadto dokonano docieplenia stropu łącznika, dachów budynków, garaży, warsztatów oraz stropodachu, wykonano nowe pokrycie dachów i przeprowadzono remont kominów. Zrealizowano także montaż rynien oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie.
Źródło: wczestochowie.pl

W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono kompleksowy remont wejść, schodów oraz zadaszeń. Dodatkowo, wykonano instalację odgromową i udrożniono kanalizację deszczową. Istotnymi zmianami była modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej, w tym wymiana grzejników (część centralnego ogrzewania udało się zmodernizować jeszcze przed sezonem grzewczym 22/23). W ramach działań proekologicznych, na terenie szkoły pojawią się budki lęgowe dla ptaków.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 13,3 mln złotych. Miasto z powodzeniem pozyskało wsparcie finansowe na termomodernizację obiektów TZN ze środków Unii Europejskiej. Ostatecznie wysokość unijnej dotacji to 9,2 mln zł, co pozwoliło zrealizować istotne prace w ramach termomodernizacji obiektów TZN.

Modernizacja w Czastarach

Ostatnim przystankiem jest miejscowość Czastary, czyli równie nieduża wieś w województwie łódzkim. Podobnie jak Wielgomłyny jest siedzibą gminy. Termomodernizacja obejmowała poprawę efektywności energetycznej właśnie urzędu gminy oraz budynków przedszkoli w Czastarach oraz Kątach Walichnowskich. 

Urząd Gminy w Czastarach.
Źródło: radiosud.pl

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł, z czego 1,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Inwestycyjnego – Polski Ład. Dzięki temu wsparciu możliwe było przeprowadzenie znaczących działań związanych z termomodernizacją, co pozytywnie wpłynęło na efektywność energetyczną oraz estetykę tych obiektów. 

Dobrze jest obserwować, że wraz z głównymi inwestycjami realizowane są te mniejsze. Budki dla ptaków, wymiana okien, montaż fotowoltaiki czy pomp ciepła - to wszystko sprawia, że ulepszenie, które przechodzą budynki w Polsce nie tylko zwiększają ich energooszczędność, ale również powodują, że robimy kolejne kroki w kierunku zrównoważonego i nowoczesnego budownictwa.

Źródła: Dziennik Łódzki, Panorama Kutna, wczestochowie.pl, radiosud.pl, rybnik,eu