Aktualności Aktualności

Lasy Państwowe stawiają na efektywność energetyczną. Celem są białe certyfikaty!

Lasy Państwowe dały się zapamiętać z ostatniego sezonu grzewczego jako źródło, w którym można było najtaniej kupić drewno opałowe. Teraz instytucja ta bierze się za promocję efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii. W jaki sposób? Dając dobry przykład.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Lasy Państwowe stawiają na efektywność energetyczną. Celem są białe certyfikaty!

Podziel się

Sprostanie wyzwaniom związanym z efektywnością energetyczną nie jest łatwo. Lasy Państwowe, podejmują liczne działania, które mają na celu oszczędzanie energii elektrycznej oraz ciepła. Równocześnie coraz częstszym wyborem stają się instalacje OZE. Jednym z istotnych kroków jest modernizacja energetyczna budynków należących do Polskich Lasów Państwowych. W ramach tego procesu, jednostki LP będą dążyć do zdobywania białych certyfikatów w kontekście planowanych inwestycji.

Lasy Państwowe uruchamiają pilotażowy projekt

Na etap pilotażowy wybrano trzy projekty związane z termomodernizacją budynków, zgłoszone przez:

  • Nadleśnictwo Brodnica, 
  • Nadleśnictwo Gniewkowo,
  • Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach. 

Wniosek dotyczący tych inicjatyw złożono w pierwszych dniach sierpnia przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., która pełni rolę instytucji prowadzącej pilotaż i jest upoważniona do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej w imieniu tych jednostek.

Planowana ilość zaoszczędzonej energii końcowej, wyrażona w tonach ekwiwalentu oleju (toe), w ciągu roku, w wyniku realizacji zgłoszonych projektów, ma wynieść 14,729 toe.

“Jest to mniej więcej 171 298 kWh, czyli tyle, ile 57 gospodarstw domowych 2+2 zużywa w ciągu jednego roku (zakładając, że średnie roczne zużycie takiego gospodarstwa to 3000 kWh)” - czytamy w komunikacie Lasów Państwowych.

Projekty, które mają przynieść oszczędności, będą realizowane w okresie od 2023 do 2026 roku. Prace dotyczące dwóch z planowanych inwestycji rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, jednakże ostateczne świadectwo efektywności zostanie wydane dopiero po ukończeniu wszystkich trzech inwestycji objętych wnioskiem.

Nie brakuje zapału

Dzięki zaangażowaniu pracowników ww. jednostek oraz gotowości do realizacji zgłoszonych projektów okres między zakończeniem procesu negocjacji umów z wykonawcami a złożeniem dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyniósł zaledwie 3 dni robocze. Należy też zaznaczyć, że wszystkie planowane inwestycje poprzedzono audytami termomodernizacyjnymi oraz dokumentacją projektową.

Termomodernizacja budynków to tylko jedno z wielu działań mających na celu polepszenie efektywności energetycznej, które umożliwiają zdobycie białych certyfikatów. Inne rodzaje inwestycji obejmują ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłem lub dystrybucją energii. Do oceny wlicza się także wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do ogrzewania lub chłodzenia obiektów. Wysokosprawna kogeneracja ciepła użytkowego, zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. o Prawie Energetycznym, oraz wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z instalacji przemysłowych również stanowią inne przykłady projektów, które wspierają osiągnięcie celów efektywności energetycznej, którymi interesują się Lasy Państwowe. 

Białe certyfikaty stanowią narzędzie wspierające proces transformacji energetycznej w Polsce. Można je zbyć poprzez Towarową Giełdę Energii (TGE). Pozwala inwestorowi to więc odzyskać część środków zainwestowanych w projekt. W chwili obecnej, wartość jednej zaoszczędzonej tony oleju ekwiwalentnego (toe) wynosi około 2000 zł.

To zadanie jest integralną częścią projektu rozwojowego pod nazwą Modernizacja energetyczna budynków PGL LP realizowanego przez Lasów Państwowych. W przyszłości, białe certyfikaty będą również zdobywane dla innych nowych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków PGL LP. Warunkiem jest jednak osiągnięcie minimalnej wymaganej oszczędności energii wynoszącej co najmniej 10 toe.

Źródło: Lasy Państwowe.