Rynek budowlany Rynek budowlany

Luty 2024: dalszy spadek cen materiałów budowlanych 

Kontynuowany jest trend spadkowy cen materiałów budowlanych, który utrzymuje się już szósty miesiąc z rzędu. W lutym 2024 roku, w porównaniu z lutym 2023 roku, średnia dynamika cen wykazała spadek o 3%. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
cen

Podziel się

W segmencie hurtowym obniżka cen wyniosła 4,2%, podczas gdy w sprzedaży detalicznej spadek ten wyniósł 2,1%. Porównując cenę materiałów w lutym 2024 roku z cenami ze stycznia tego samego roku, średnio utrzymały się one na zbliżonym poziomie (-0,4%). Analiza danych za okres styczeń-luty 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu z 2023 roku również wykazała spadek cen o 3%, co wskazuje na obecną stabilizację cen materiałów budowlanych.

Cement i wapno najbardziej drożeje 

W lutym 2024 roku ceny materiałów w porównaniu z lutym 2023 roku wzrosły tylko w 5 grupach towarowych, a mianowicie: cement i wapno (o 12%), farby i lakiery (o 4%), chemia budowlana (o 2%), wyposażenie AGD (o 1%) oraz motoryzacja (o 0,4%). Natomiast w 15 grupach towarowych odnotowano spadek cen, gdzie największy spadek zaobserwowano w kategorii płyt OSB i drewna (o 24%).

W porównaniu z cenami z stycznia 2024 roku, w lutym tego samego roku minimalny wzrost cen zanotowano w 6 grupach towarowych, takich jak: otoczenie domu (o 2%), cement i wapno, sucha zabudowa oraz ściany i kominy (o 1%), ogród i hobby (o 0,5%) oraz izolacje termiczne (o 0,3%). Spadek cen wystąpił w 14 grupach towarowych, z największym spadkiem w kategorii wykończeń (o 5%).

Wreszcie, analizując okres styczeń-luty 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu z 2023 roku, ceny materiałów wzrosły w 6 grupach towarowych, gdzie największy wzrost zanotowano w cementach i wapnie (o 14%). Spadki cen miały miejsce w 14 grupach towarowych, z największym spadkiem cen w kategorii płyt OSB i drewna (o 22%).

Źródło: PSB