Magazyn energii a rozwiązania smart home

W miarę stałego postępu technologicznego, inteligentne domy stają się coraz bardziej powszechne. Jest to bowiem obecnie prężnie rozwijający się, a zarazem modny obszar, dzięki czemu na rynku stale pojawiają się jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości życia, komfort mieszkańców i efektywne wykorzystanie energii. Jakie zadanie ma magazyn energii w systemach smart home? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Nova Energia
Zdjęcie autora: Nova Energia

Nova Energia

Koło Naukowe działające na AGH w Krakowie
Magazyn energii a smart home

Podziel się

Na takie inteligentne budownictwo składa się szereg różnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie poszczególnymi aspektami życia. Należą do nich między innymi zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, czy wieloma innymi urządzeniami elektrycznymi w domu nawet z poziomu naszego smartphona i gdy jesteśmy wiele kilometrów od domu. 

Czym jest smart home?
Źródło: it-home.pl

Systemy smart home dotyczą zatem wielu różnych od siebie obszarów. Natomiast w kontekście małej (jak i dużej) energetyki dają możliwość inteligentnego zarządzania energią, tym samym pozwalając na optymalizację jej zużycia i ponoszonych kosztów.

Obecnie kluczowym elementem, który wyznacza nowy standard w inteligentnych domach i dotyczy obszaru energetyki, staje się magazyn energii. Tego typu urządzenie otwiera nam drzwi do wykorzystywania dostępnych i zrównoważonych źródeł energii oraz pozwala na długodystansową optymalizację kosztów i bardziej zrównoważone życie. 

W jaki sposób działa magazyn energii? 

Magazyny energii pozwalają nam przede wszystkim na gromadzenie nadmiaru energii elektrycznej w okresach niskiego zużycia, a następnie na wykorzystywanie jej w momentach, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe. Najczęściej energię elektryczną przechowuje się w postaci ładowanych baterii.

Jest to szczególnie warta uwagi technologia, w przypadku, gdy jesteśmy prosumentami i wytwarzamy energię elektryczną z przydomowych instalacji fotowoltaicznych, czy być może za niedługo - instalacji opartych o energię pochodząca z wiatru. Połączenie tych technologii daje większą niezależność energetyczną i jest świetnym rozwiązaniem, które zmniejsza prawdopodobieństwo blackoutów. Jednocześnie obciąża mniej sieć, a na wypadek wystąpienia tego typu zjawiska  zapewnia stały dostęp do energii z własnego źródła. 

Jak działa fotowoltaika z magazynem energii?
Źródło: ferrowings.pl

Ponadto magazynowany nadmiar energii można wykorzystać, gdy ceny energii elektrycznej są wyższe w danej porze dnia - (oczywiście w zależności od taryfy).

Ma to również szczególną wartość w rozliczeniach opartych o net-metering czy net-billing. W pierwszym przypadku w zależności od mocy instalacji PV nie tracimy od 20 do 30% wytworzonej i wprowadzonej energii do sieci OSD. W drugim nie musimy czekać na podanie ceny po jakiej odkupiono energię z naszej mikroinstalacji Co prawda na chwilę obecną magazynowanie energii nie należy do tanich rozwiązań, ale w miarę rozwoju technologii i jej upowszechnienia, ceny tego typu rozwiązań staną się akceptowalne dla konsumentów/firm.

Magazynowanie energii a rozwiązania inteligentnego domu

Kompleksowe połączenie tego typu nowoczesnych technologii pozwala na optymalizację zużycia energii oraz kosztów ponoszonych w tym zakresie w perspektywie długodystansowej. Dzięki algorytmom i posiadanym informacjom, urządzenia są w stanie przewidzieć, jakie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną w danym czasie, a także kiedy najlepiej wykorzystać posiadane zasoby, aby zoptymalizować finalne koszty energii. 

Posiadanie magazynu energii w połączeniu z systemami smart home ma zatem mnóstwo zalet, ale obecnie jeszcze jedną zasadniczą wadę - cenę. Pozostaje nam zalety liczyć, że za chwilę krzywa popytu i podaży na tego typu urządzenia przetnie się, a także będziemy mogli skorzystać z różnego rodzaju dopłat na zakup takich urządzeń. Daje to bowiem duże możliwości nie tylko dla prywatnych osób, ale również całego sektora energetycznego.

Materiał został przygotowany przez Koło Naukowe Nova Energia, AGH.
Patrycja Zubień

Zobacz również