Magazyn energii – czy można go odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię cieplną. Programy wspierające te działania jednak wykraczają poza schemat: wymiana źródła ciepła, ocieplenie i wymiana okien oraz drzwi, oferując dotacje na fotowoltaikę. Obecnie trudno jest nie mówić o instalacjach OZE w kontekście termomodernizacji. Jej montaż i późniejsze użytkowanie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, obniża rachunki, ale też zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Tym co dodatkowo wspiera instalację PV jest magazyn energii, dzięki któremu możemy zwiększyć autokonsumpcję w swoim budynku. Czy przysługuje na niego odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej skoro na fotowoltaikę tak?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Magazyn energii - czy można go odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Jak dobrze wiemy, fotowoltaika już dawno zagościła w programach termomodernizacyjnych. O dotację na nią można się ubiegać m.in. w Czystym Powietrzu. Tak samo jest w przypadku ulgi termomodernizacyjnej. Czy istnieje szansa, że można odliczyć magazyn energii od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Magazyn energii poza ulgą termomodernizacyjną

W pierwszej kolejności zaznaczmy, że magazyn energii nie został wyszczególniony w katalogu urządzeń i usług podlegających uldze termomodernizacyjnej. Zakres przedsięwzięć kwalifikujących się do odliczenia zawiera się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2489 ze zm.). 

Zgodnie z rozporządzeniem odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia. Nie ma niestety wśród nich wymienionego magazynu energii. Istnieje jednak furtka, która może pozwolić na odliczenie go w ramach ulgi. Kluczowym fragmentem katalogu jest podpunkt: ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. W pewnych sytuacjach magazyn energii może być potraktowany jako osprzęt mikroinstalacji. 

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej

Magazyn energii nieraz odrzucano w interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej. Niemniej istnieje także przypadek, że KIS przychyliła się do stwierdzenia, że magazyn jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej i stanowi integralną jej część. Uznano, że koszty związane z zakupem i instalacją magazynu mogą zostać uwzględnione jako osprzęt instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że koszty z nimi związane można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wnioskujący chciał odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej magazyn energii, który jego zdaniem nie może działać bez instalacji fotowoltaicznej. KIS przychylił się do poniższej argumentacji:

"[...] magazyn energii stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej i jako jej osprzęt samodzielnie - bez paneli fotowoltaicznych - nie może spełniać swojej zaprojektowanej funkcji, czyli magazynowania i zarządzania energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne na cele własnej konsumpcji"

Magazyn energii w interpretacji indywidualnej

Tym co budzi pewne wątpliwości jest uznanie, że pomimo podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, magazyn nie będzie w stanie działać bez niej. 

Magazyn energii może również przechowywać energię pobraną z sieci elektroenergetycznej. W samej interpretacji nie zostało wspomniane o tym, czy magazyn również jest do niej podłączony. Decyzja o możliwości odpisania magazynu energii w ramach ulgi obowiązuje tylko wtedy, gdy przypadek jest taki sam jak opisany w interpretacji. 

Dodajmy, że jeśli stan wskazany we wniosku o interpretację indywidualną uległ zmianie lub we wniosku pominięto ważne elementy, to nie chroni ona przed zapłatą podatku i odpowiedzialnością karno-skarbową. Wówczas taka interpretacja nie jest wiążąca.

Interpretacja indywidualna obowiązuje podatnika, który składał pismo w jej sprawie. Jeżeli ktoś inny chce również uzyskać odliczenie na magazyn energii, musi złożyć wniosek, w którym opisze swój indywidualny przypadek. Tak więc nie można powiedzieć wprost, że inwestycja w magazyn energii pozwala skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie zaszkodzi jednak powołać się na pozytywnie rozpatrzoną interpretację przy składaniu wniosku. Warto także podkreślić (jeśli to prawda), że nasz przypadek jest podobny. 

Źródło: Krajowa Izba Skarbowa.

Zobacz również