Maksymalne ceny energii elektrycznej podpisane! Ile zapłacimy za prąd w 2023 roku?

Prezydent Andrzej Duda ostatecznie podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Regulacje przewidują mechanizmy wspierające gospodarstwa domowe, samorządy i MŚP. Kogo obejmie osłona?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
maksymalne ceny

Ustawa przewiduje wsparcie odbiorców energii w Polsce, tj. gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Już sam projekt ustawy wywołał falę komentarzy i apeli branży energetycznej, OZE i przemysłu o zmianę niektórych rozwiązań. Wprowadzenie ustawy może załamać rynek energii w Polsce, a w szczególności segment sprzedaży. 

Maksymalne ceny energii i limity zużycia

Ustawa wprowadza limity zużycia energii dla poszczególnych grup społecznych. Ceny energii po przekroczeniu limitu będą rozliczane według zamrożonych stawek. Poniżej limitu będzie obowiązywała stawka za energię z 2022 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziano roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh na rok.

Jeżeli limity te zostaną przekroczone, to nadwyżka będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej - 693 zł/MWh. W przypadku samorządów i MŚP energia będzie rozliczana po stawce 785 zł za MWh. Są to ceny samej energii, do których oczywiście należy doliczyć opłaty dystrybucyjne i VAT.

Bez żadnych wniosków?

Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń. Jednak rodziny znajdujące się w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia.

Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 MWh, powinny złożyć oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów.

Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh, muszą złożyć oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz kopię Karty Dużej Rodziny. W oświadczeniu należy podać numer karty.

Rolnicy uprawnieni do limitu 3 MWh powinni złożyć oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 rok – w oświadczeniu należy również podać numer decyzji. 

Oświadczenia należy kierować do dostawcy prądu do końca czerwca 2023 roku.

Czy zapłacimy mniej?

Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, czteroosobowa rodzina, przy rocznym zużyciu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu cen prądu, w 2023 roku zapłaci za energię około 1833 zł na rok, zamiast 3889 zł. 

Ceny prądu mobilizacją do oszczędzania!

Pamiętajmy, że racjonalne użytkowanie przekłada się na oszczędności. Wybierając sprzęt zwracajmy uwagę na klasy energetyczne, a także na optymalny sposób jego wykorzystania. Dzięki temu będziemy mogli ograniczyć zużycie prądu i zapewnić sobie niższe rachunki. Więcej wskazówek w artykule Co w domu zużywa najwięcej prądu? Jak oszczędzać energię elektryczną?

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, GLOBENERGIA

Zobacz również