Modernizacyjne nowinki z Gdańska i nie tylko! Czas na 10. Przegląd Termomodernizacyjny

W 10. Przeglądzie Termomodernizacyjnym przeniesiemy się do kolejnych czterech miejsc w Polsce, które postawiły na usprawnienie budynków. Dotychczas odwiedziliśmy aż 37 miejscowości, gdzie termomodernizacji poddawano remizy, szkoły, teatry, budynki gminne i wiele innych. Tym razem zobaczymy, w jaki sposób modernizuje Gdańsk, Rzgów, Sterkowiec i Kołobrzeg.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Termomodernizacja

Podziel się

Od dziesięciu tygodni w każdy poniedziałek sprawdzamy, co nowego na modernizacyjnej mapie Polski. Doniesień o kolejnych inwestycjach jest bardzo dużo, a my chcemy pokazać, że termomodernizacja objęła już całą Polskę. Nie są to słowa bez pokrycia, a najlepiej pokazuje to poniższa tabela.

Termomodernizacja w Polsce - 10. Przegląd Termomodernizacyjny

Również staramy się pokazywać te ciekawsze przedsięwzięcia oraz plany termomodernizacyjne. Dotychczas udało nam się odwiedzić 40 miejsc w 14 województwach. Pod tym linkiem znajdziesz wszystkie opublikowane Przeglądy Termomodernizacyjne. Byliśmy zarówno w dużych miastach, jak i w niewielkich wsiach. Pierwsze podsumowanie zakończone - czas na kolejną dawkę aktualności!

Ośrodek zdrowia w Rzgowie po modernizacji

Ośrodek zdrowia w Rzgowie przeszedł proces termomodernizacji. Przedsięwzięcie pochłonęło ponad 618,6 tys. złotych, z czego większość finansowania pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wójt Grzegorz Matuszak zapowiedział starania o pozyskanie kolejnych środków na podobne inwestycje.

Modernizacja obejmowała izolację termiczną ścian zewnętrznych i fundamentów, termoizolację dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację zadaszenia wejścia, ścianek oporowych i balkonów, a także modernizację schodów zewnętrznych oraz dostosowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku miało miejsce w poniedziałek. Koszt inwestycji wyniósł ponad 618,6 tys. złotych, z czego niemal 556,8 tys. złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

To kolejny obiekt w gminie Rzgów, który przeszedł proces termomodernizacji, wcześniej podobne inwestycje przeprowadzono w dwóch szkołach. Wójt Grzegorz Matuszak podkreślił, że planowane są dalsze starania o środki na podobne projekty, zaznaczając korzyści z termomodernizacji, takie jak zmniejszenie emisji CO2, oszczędności oraz poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej.

Plany w Kołobrzegu

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg. Oficjalne podpisanie umowy w tej kwestii miało miejsce 8 września i uczestniczyli w nim, między innymi, wiceminister ds. klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, wiceprezydent Ewa Pełechata oraz radny sejmiku województwa Henryk Carewicz.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 4,5 miliona złotych, z czego NFOŚiGW udzielił dofinansowania w wysokości nieomal 3,2 miliona złotych. Projekt obejmuje termomodernizację siedziby Urzędu Miasta Kołobrzeg. Przewiduje on prace związane z izolacją budynku, w tym dociepleniem ścian zewnętrznych, stropu i dachu, a także wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt zakłada także instalację systemu wentylacji z odzyskiem ciepła.

Urząd Miasta w Kołobrzegu.
Źródło: miastokolobrzeg.pl

Cele tego przedsięwzięcia są zgodne z celami programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska, Część 2: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do redukcji zużycia energii pierwotnej w budynkach niepublicznych o 963,8 GJ/rok. Natomiast emisja CO2 zostanie zmniejszona o 78,79 Mg/rok. Warto zaznaczyć, że dzięki temu projektowi zaoszczędzona energia elektryczna (końcowa) wyniesie 17 MWh/rok. Z kolei wytworzona energia elektryczna ze źródeł odnawialnych osiągnie 30,8 MWh/rok. Pod tym kątem budynek będzie produkował więcej energii niż zużywa!

Termomodernizacja Centrum Wolontariatu

We Wrzeszczu (dzielnicy Gdańska) po przebudowie otwarto placówkę Caritas, która wcześniej pełniła funkcję Centrum Wolontariatu i świetlicy dla dzieci. Teraz obiekt ten ma szersze zastosowanie, głównie jako centralna koordynacja wolontariatu w całej diecezji.

Przemieniony po modernizacji budynek Caritas w Gdańsku, przy ul. Jesionowej, stanowi udany przykład transformacji miejsca, które teraz spełnia nową, istotną rolę społeczną. Obiekt ten jest siedzibą:

  • Centrum Wolontariatu,
  • Centrum dla migrantów i uchodźców,
  • Spiżarni Caritas,
  • Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • Uniwersytetu Ludowego,
  • grupy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci.

Od przyszłego roku będzie także domem dla dwóch grup przedszkolnych.

Prace remontowe trwały dwa lata i kosztowały cztery miliony złotych, z czego milion złotych pochodził z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonego na termomodernizację budynku. Ten projekt to jedno z wielu, które otrzymały wsparcie finansowe i służą publicznemu dobru.

Nowa Jesionowa Caritas.
Źródło: gdansk.tvp.pl

Codziennie około 50 osób korzysta z centrum dla migrantów i uchodźców, a obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła w Sterkowcu czeka na termomodernizację

Na początku września odbyło się podpisanie umowy dotyczącej przeprowadzenia prac związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej oraz Domu Kultury w Sterkowcu. Prace mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym miesiącu i planowane jest ich zakończenie w grudniu tego roku.

Koszty projektu, o nazwie Modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu, będą pokrywane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarówno burmistrz, jak i główny wykonawca, zapewniają, że prace budowlane zostaną zorganizowane tak, aby nie zakłócały normalnego funkcjonowania placówek, a jednocześnie będą gwarantować bezpieczeństwo użytkowników budynków przez cały czas trwania inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany do minimalizowania ewentualnych uciążliwości. Wszystkie prace, które mogą utrudniać działanie szkoły lub Domu Kultury, będą wcześniej uzgadniane z dyrekcją i administratorem Domu Kultury.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i w piwnicach, termoizolację stropu nad poddaszem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace blacharskie oraz modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 2,4 miliona złotych.

Źródła: lm.pl, tarnowska.tv, tvp.gdansk.pl, miastokolobrzeg.pl

Zobacz również