Mój Prąd 5.0 – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Od 22 kwietnia działa nowa edycja programu Mój Prąd. W tej odsłonie zwiększono maksymalne kwoty dotacji, a także rozszerzono katalog urządzeń i usług, na które można otrzymać dofinansowanie. Wśród nowości pompy ciepła i kolektory słoneczne. Jak wyglądają zasady programu Mój Prąd 5.0?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Ruszył nowy nabór wniosków w programie Mój Prąd. Dotychczas jego celem było finansowanie fotowoltaiki, co się jednak zmieniło. Program w swojej aktualnej formie jest bardziej kompleksowy, ponieważ można uzyskać dofinansowanie także na pompę ciepła i kolektory słoneczne. Jak wygląda aktualny regulamin programu?

Maksymalne kwoty dotacji w programie Mój Prąd 5.0

Obowiązujący regulamin programu Mój Prąd 5.0 jest bardzo podobny do poprzedniego regulaminu dotyczącego Mojego Prądu 4.0 i uwzględnia te same założenia dotyczące urządzeń. Przykładowo:

 • moc instalacji PV musi mieścić się w przedziale 2-10 kW,
 • minimalna pojemność magazynu energii to 2 kWh,
 • minimalna pojemność magazynu ciepła to 20 l.

Tak jak w poprzedniej edycji, dofinansowanie do zakupu urządzeń do zarządzania energią musi być poprzedzone zakupem magazynu energii lub magazynu ciepła. Co więcej, na rozbudowę dofinansowanej już instalacji nie przysługuje kolejne dofinansowanie. Do otrzymania dofinansowania wymagane są imienne faktury lub paragony. 

Na inwestycję w fotowoltaikę (także komponenty jej towarzyszące) obowiązują poniższe kwoty dotacji:

 • mikroinstalacja PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących),
 • magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. zł,
 • system EMS / HEMS - do 3 tys. zł.

Na nowości w programie Mój Prąd przysługują poniższe dofinansowania:

 • pompa ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł
 • gruntowa pompa ciepła -  28,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - 19,4 tys. zł
 • kolektory słoneczne 3,5 tys. zł.

Łącznie można otrzymać 58 tys. zł.

Nowa wersja stanowi dobre uzupełnienie programu Czyste Powietrze, w którym to pieniądze na pompę ciepła przysługują tylko przy okazji wymiany kopciucha. W Moim Prądzie będzie można zostawić np.  kocioł gazowy i uzupełnić swoją instalację o pompę ciepła. Co więcej, w programie Mój Prąd nie wprowadzono kryterium dochodowego - tak więc z dofinansowania może skorzystać prawie każdy. Jak to wygląda w praktyce? Kto może złożyć wniosek?

Mój Prąd 5.0 - trzy grupy wnioskodawców

W programie wyróżniono trzy grupy wnioskodawców. Dofinansowanie bowiem będzie możliwe także, gdy już skorzystaliśmy z programu Mój Prąd we wcześniejszych edycjach, ale chcemy np. zainwestować w pompę ciepła. Tak wygląda ten podział:

I) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania

II) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania pod warunkiem przejścia na net-billing

III) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe

Dodatkowo przewidziano bonus dla posiadaczy fotowoltaiki w systemie opustów w postaci 3 tys. zł. Ma to za zadanie zachęcić Polaków do udziału w programie, a jednocześnie ma zwiększyć świadomość o wadze autokonsumpcji w opłacalności fotowoltaiki.

Ile jest pieniędzy do rozdysponowania?

Program potrwa do 22 grudnia 2023 roku, chyba że budżet wyczerpie się wcześniej. Na jego realizację przewidziano 100 mln zł. Jeżeli braknie pieniędzy wcześniej, resort klimatu i środowiska deklaruje, że ma do dyspozycji dodatkowe 400 mln zł.

Należy również dodać, że został utrzymany ten sam okres kwalifikowalności co w poprzedniej edycji, a więc 1.02.2020 r. Zmieniło się również źródło finansowania programu. Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.1 “Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Źródła: NFOŚiGW, MKiŚ, GLOBENERGIA.

Zobacz również