Niecałe 100 wypłaconych grantów w programie TERMO – czy są powody do niepokoju?

Od lutego 2023 r. działa rozszerzone wsparcie dla budownictwa wielorodzinnego w ramach Programu TERMO. Wówczas to wprowadzono grant OZE, grant MZG oraz grant termomodernizacyjny. Dotychczas jednak wypłacono ich zaledwie 96. Czy zwiększanie efektywności energetycznej w tym sektorze na pewno zmierza w dobrą stronę? Z czego może wynikać brak zainteresowania grantem termomodernizacyjnym?

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
Grant OZE - Niecałe 100 wypłaconych grantów w programie TERMO - czy są powody do niepokoju?

Podziel się

Całkiem niedawno premier Morawiecki poinformował o nowym programie, którego celem ma być modernizacja bloków mieszkalnych. Mowa o programie Przyjazne Osiedle. Część obszarów wspieranych przez program pokrywa się z innymi mechanizmami, o czym szerzej pisaliśmy w artykule Przyjazne Osiedle a inne dotacje – czy będzie to wyjątkowy program?

Granty OZE ratują honor

Duże podobieństwo jest oczywiście z Programem TERMO, który nie cieszy się wielką popularnością. Tak jak wspomnieliśmy - od lutego wypłacono zaledwie 96 grantów. Innymi mechanizmami są premie: termomodernizacyjna, remontowa i kompensacyjna, które również w 2023 r. nie są rozchwytywane. Posiłkując się danymi, które publikuje resort rozwoju i technologii, możemy wyliczyć, ile podpisano umów w ramach tych programów tylko w tym roku. Stan na 30 września br.:

  • 1530 - grant OZE,
  • 237 - premia remontowa,
  • 220 - premia termomodernizacyjna,
  • 33 - premia kompensacyjna,
  • 31 - premia MZG,
  • 22 - grant MZG,
  • 4 - grant termomodernizacyjny.

Nie są to z pewnością zadowalające wyniki. Gdyby nie uwzględniać grantu OZE, to sytuację można byłoby nazwać dramatyczną. Dziwi więc fakt zapowiedzenia podobnego programu. Trudno sobie wyobrazić, że budownictwo wielorodzinne w Polsce nie wymaga modernizacji, ponieważ jest to w dalszym ciągu duże wyzwanie. Termomodernizacja dużych obiektów o różnej strukturze właścicielskiej jest trudna, co wydłuża i komplikuje proces inwestycyjny. 

Dobrą informacją jest z pewnością fakt, że grant OZE staje się coraz popularniejszy. Tylko od 1 lutego złożono 2900 wniosków, dzięki którym podpisano 1530 umów. Popłynęły też już pierwsze pieniądze - i jak dotąd jedyne w ramach wprowadzonych w lutym programów. Wspomniane 96 wypłaconych grantów to tylko granty OZE. Na ten cel przeznaczono już 4,22 mln zł. 

Grant termomodernizacyjny to niewypał?

Zastanawiający jest fakt, że bardzo mizerną popularność zyskał grant termomodernizacyjny. Dzięki niemu można otrzymać wsparcie w wysokości 10% kosztów termomodernizacji (bez VAT), czym zwiększa premię termomodernizacyjną. Można go nazwać dodatkiem do najstarszego programu termomodernizacyjnego, który działa w Polsce. Niestety, aby go uzyskać, trzeba spełnić jeden z dodatkowych warunków:

  • wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może przekraczać wartości maksymalnych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dla budynku jednorodzinnego jest to 70 kWh/(m2·rok) 

lub

  • przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w przepisach ww. rozporządzenia.

Są to warunki, które są trudne do spełnienia, zwłaszcza jeśli mamy styczność z wielką płytą sprzed kilkudziesięciu lat. Gdzieniegdzie może być to wręcz niemożliwe, co sprawia, że grant termomodernizacyjny można nazwać dotacją-widmo. Dotychczas złożono 22 wnioski, podpisano 4 umowy i nie wypłacono żadnego dofinansowania. 

Grant i premia MZG

Są to dwa wsparcia dla mieszkaniowego zasobu gminy, czyli dla lokali, które stanowią własność samorządu gminnego. Jest to program naprawdę niszowy, ale nie zmienia to faktu, że bardzo potrzebny. Według danych MRiT przyznano ich łącznie 53, a umów w ramach grantu MZG podpisano 22, więc premii musi być 31. Szczegóły na temat tych dotacji w artykule: Premia MZG – wsparcie termomodernizacji dla gmin

Wracając na koniec do programu Przyjazne Osiedle - liczymy na to, że za nim będzie stała kampania społeczna, której brakuje przy Programie TERMO, co pokazuje ustawiczny spadek zainteresowania.

Źródło: MRiT, BGK, Termomodernizacja.pl

Zobacz również