Niezdrowe powietrze w domu? UE wprowadza nowe zasady

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
powietrze wewnętrzne, wymagania UE, EPBD

Podziel się

Jakość powietrza wewnętrznego ma wpływ na takie czynniki jak: samopoczucie, zdrowie, czy jakość snu. Jest to szczególnie istotne zwracając uwagę na to, jak wiele czasu spędza się w pomieszczeniach. Komisja Europejska zauważa ten problem i w ramach dyrektywy EPBD porusza go oraz nakierowuje na konkretne rozwiązania. O tym zagadnieniu rozmawiamy podczas Forum Modernizacji w Budownictwie z Pawłem Wargockim z Uniwersytetu Duńskiego. 

Skąd zainteresowanie klimatem wewnętrznym budynków?

Dyrektywa EPBD, ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię. Jednakże, Komisja Europejska już kilka lat temu zauważyła, że wysoka jakość budynków pod względem energetycznym nie zawsze przekłada się na wewnętrzny klimat takich budynków. W związku 

z tym, w Dyrektywie EPBD umieszczono zapis o wymaganiu, dotyczącym braku negatywnego wpływu modernizacji na jakość klimatu wewnętrznego. Ten sam zapis znajduję się również,      w obowiązującej, zrewidowanej Dyrektywie, której nowe regulacje szczegółowo odnoszą się do problemu.

Nowe regulacje Dyrektywy EPBD

Pierwsza zmiana skupia się na ustaleniu norm związanych z jakością powietrza wewnętrznego w budynkach. Dyrektywa, nie narzuca jednak własnych ograniczeń, a przekazuje ten obowiązek  każdemu z państw członkowskich indywidualnie. W związku z tym, każdy kraj samodzielnie ustali jakie parametry i ich wielkości  będą określały stan  powietrza jako dobry, czy jako zły. 

Kolejną zmianą, jest informacja, że do 29.05.2026 r. systemy sterowania, automatyki                   i zarządzania  budynkami, będą miały dodatkowy obowiązek prowadzenia pomiarów jakości środowiska wewnętrznego nieruchomości. Jak jednak zauważa Paweł Wargocki z Uniwersytetu Duńskiego - ,,Dyrektywa nie przedstawia dokładnych przepisów, co należy monitorować”. 

W związku z tym może pojawić się wiele pytań i wątpliwości dotyczących m.in przyrządów pomiarowych oraz ilości tych urządzeń, obowiązkowych wskaźników określających stan powietrza, czy osób odpowiedzialnych za poprawność działania takiego systemu.  

Dyrektywa a klimatyzacja

Dyrektywa zachęca do stosowania pasywnych rozwiązań w zakresie chłodzenia budynków. Dzieję się tak, ponieważ klimatyzacja potrzebuje dodatkowej energii, co może mieć negatywny impakt na stan energetyczny budynku. Problem przegrzewania się budynków, z którego wynika rosnące zapotrzebowanie na chłód, dotyka jednak coraz większej liczby mieszkańców Europy. Czy zatem chłodzenie wyłącznie w sposób pasywny będzie wystarczającym rozwiązaniem?

Czy jesteśmy gotowi na zmiany?

Jeśli chodzi o kwestie wentylacji, czy klimatyzacji, mogą one być problematyczne, szczególnie podczas procesów termomodernizacyjnych, na co zwraca uwagę Paweł Wargocki.

  • Nie mamy takich elastycznych rozwiązań, nie mamy katalogu rozwiązań, który by można było zastosować w różnego rodzaju budynkach - wymienia ekspert. 

Ze względu na brak regulacji w poprzednich latach, ta dziedzina nie rozwijała się dynamicznie, natomiast teraz jest na to najlepszy czas, a pole ogromne. 

Ekspert też stawia pytanie, czy poza oczywistym rozwojem automatyki, która powinna monitorować te instalacje, wprowadzaniu sztucznej inteligencji do tych systemów, może sposób doprowadzania powietrza do pomieszczeń, sposób klimatyzowania pomieszczeń powinien ulec całkowitej zmianie? 

Ważne jest, aby pamiętać, że Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), nie narzuca obligatoryjnych zmian w zakresie jakości powietrza, a jedynie wskazuje kierunek rozwoju. Indywidualną decyzją każdego z państw członkowskich jest, jak wiele praw zaimplementuje i w jaki sposób.

Cała rozmowa z ekspertem dostępna w materiale Forum Modernizacje w Budownictwie

Zobacz również