Nowa konstrukcja pomp ciepła powietrze/woda

1206 nowakon

Do oferty Vaillant wprowadzona została nowa pompa ciepła powietrze/woda geoTHERM VWL S.

 

 

Jednostka została zaprojektowana z myślą o rozwiązaniu problemów spotykanych na etapie montażu czy eksploatacji dostępnych na rynku konstrukcji.

 

Dotychczas mieliśmy do wyboru jednostki monoblokowe do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynku oraz jednostki typu split ze sprężarką umieszczoną w jednostce zewnętrznej. W przypadku jednostek monoblokowych montowanych wewnątrz budynku, na etapie montażu dużym utrudnieniem była potrzeba doprowadzenia kanałów powietrznych o dużych gabarytach. Znaczna ilość powietrza przetłaczana przez jednostkę może skutkować wysokim poziomem hałasu przenoszącym się do sąsiednich pomieszczeń. Rozwiązaniem tych problemów może być zastosowanie jednostki monoblokowej umieszczanej na zewnątrz posesji. Z pewnością to rozwiązanie pozwala ograniczyć poziom hałasu w obrębie obiektu. Niestety jednocześnie wiążę się to z wyższymi wymaganiami odnośnie izolacji rurociągów prowadzonych do budynku. W przewodach tych podczas pracy urządzenia płynie czynnik o wysokiej temperaturze, co dla uzyskania odpowiedniej wydajności i sprawności systemu wymaga starannego izolowania przewodów. Dodatkowo w przypadku awarii urządzenia czy przerwy w dostawie energii elektrycznej urządzenie jest narażone na zamrożenia i zniszczenie.

 

Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu zapewniają współczesne pompy ciepła typu split. W przypadku dotychczasowych konstrukcji tego typu urządzeń moduł zewnętrzny zawiera wymiennik ciepła powietrze-czynnik ziębniczy oraz sprężarkę. Natomiast jednostka wewnętrzna stanowi wymiennik ciepła przekazujący ciepło od gorącego czynnika ziębniczego do wody w instalacji c.o. W trakcie pracy urządzenia jednostka zewnętrzna odbiera ciepło od powietrza i przekazuje je do czynnika ziębniczego. Gorący czynnik pod dużym ciśnieniem płynie do jednostki umieszczonej wewnątrz budynku. Tu w kolejnych wymienniku ciepła czynnik ziębniczy ogrzewa wodę w instalacji c.o. Taka konstrukcja systemu eliminuje ryzyko zamarznięcia i uszkodzenia jednostki zewnętrznej czy przenoszenia się hałasu do budynku. Montaż standardowej pompy ciepła typu split jest jednak bardzo wymagający. Po pierwsze należy starannie wykonać instalację pomiędzy jedną i drugą jednostką. Przewodami tymi będzie płynął czynnik ziębniczy, np. R 407C pod wysokim ciśnieniem. Jakikolwiek wyciek jest niedopuszczalny. Poza tym instalacja musi być zaizolowana otulinami o dużej grubości, ponieważ temperatura przewodów podczas pracy urządzenia jest wysoka.

 

W porównaniu do stosowanych dotychczas konstrukcji rozwiązania użyte w pompie ciepła geoTHERM VWL S pozwalają ułatwić proces montażu i zapewnić komfort eksploatacji. Po pierwsze jest to pompa ciepła typu split, a więc składająca się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Nie emituje więc wysokiego poziomu hałasu w obrębie budynku. Nie ma też niebezpieczeństwa zamrożenia jednostki zewnętrznej, ponieważ nie zawiera ona wody. Jednak jej budowa znacząco różni się od standardowych pomp ciepła typu split. Jednostka zewnętrza nie zawiera sprężarki i układu ziębniczego. Stanowi ona jedynie wymiennik ciepła, który odbiera energię od powietrza zewnętrznego i przekazuje je do wodnego roztworu glikolu. Dalej wodny roztwór glikolu płynie do jednostki wewnętrznej. W niej znajduje się kompletny układ ziębniczy, którego zadaniem jest odebranie ciepła od wodnego roztworu glikolu i przekazanie go do instalacji grzewczej. Takie rozwiązanie sprawia, że instalacja pompy ciepła jest bardzo prosta. Wystarczy zamontować jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Następnie połączyć je rurami polietylenowymi, które należy napełnić wodnym roztworem glikolu etylenowego. Co ciekawe rur pomiędzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną nie trzeba izolować aż tak grubą warstwą materiału izolacyjnego. Wynika to z tego, że rurami płynie roztwór glikolu, którego temperatura jest zbliżona do temperatury powietrza zewnętrznego. Rury są prowadzone w gruncie. W sezonie grzewczym nawet całkowity brak izolacji rur nie spowoduje schłodzenia glikolu, a wręcz może skutkować niewielkim ogrzaniem czynnika na drodze do jednostki wewnętrznej.

 

Źródło: Vaillant

 

Artykuł dostępny także w e-magazynie TERMOMODERNIZACJA wydanie 7-8/2012:

6 2012termo