Nowatorski Dom PLUS-Energetyczny

rehau haupa1
Przyszłość to wykraczające daleko poza obecnie przyjęte granice  nowatorskie koncepcje, takie jak budynek plus-energetyczny.  Przyświecająca idea jest prosta: roczna ilość energii pochodzącej  ze źródeł odnawialnych ma przekraczać ogólne zapotrzebowanie  energetyczne budynku. Nadwyżka może być wykorzystana do  zasilania nowoczesnych pojazdów elektrycznych.  W oddalonej o ok. 20 km od Stuttgartu  miejscowości Leonberg powstał dwupiętrowy,  plus-energetyczny budynek mieszkalny.

 
Celem inwestora Prof. dr m. Norbert Fisch i biura projektowego EGS-plan ze Stuttgartu było stworzenie budynku odpowiadającego przyszłym wymaganiom efektywności  energetycznej, w połączeniu z komfortem mieszkania i niebanalną architekturą. Ogólna koncepcja energetyczna budynku opiera  się na konsekwentnej redukcji zapotrzebowania na  energię elektryczną i cieplną. Odbywa się to poprzez  wydajne zarządzanie energią, zastosowanie innowa- cyjnych instalacji oraz wykorzystanie promieniowa- nia słonecznego do celów ogrzewania i produkcji  energii elektrycznej.

Kompaktowy budynek o powierzchni mieszkalnej  210 m 2  dysponuje skierowanym na południe  dachem jednospadowym, na którego powierzchni  zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne (ok. 15 kWp)  i kolektory słoneczne (ok. 7 m 2). W połączeniu  z obszernymi przeszkleniami i bardzo dobrze  zaizolowaną cieplnie bryłą budynku prowadzi to  do niskiego zapotrzebowania rocznego na energię  cieplną (poniżej 20 W/m 2).

Ponadto dużą rolę odgrywa optymalne wykorzystanie światła dziennego. Zaprojektowany przez  architektów Berschneider + Berschneider z Pilsach  budynek otwiera się przestronnymi oknami w  kierunku południowym, podczas gdy w kierunkach  północnym, wschodnim i zachodnim jest bardziej  zamknięty. Przegrzaniu w miesiącach letnich  zapobiegają rolety zewnętrzne i dobra izolacja  budynku.

rehau haupa
 
Nadwyżka energii dla e-Mobility
Energia będąca do dyspozycji w domu plus-energetycznym jest optymalnie lokowana i wykorzystywana. Stoi za tym inteligentne dysponowanie prądem,  dążące do wysokiego udziału własnego prądu dla  takich urządzeń jak pompa ciepła, wentylatory,  sprzęt AGD i oświetlenie. Dodatkowo zainstalowano system sterowania  budynkiem i instrumenty monitorujące. Powstające  nadwyżki prądu z promieniowania słonecznego są wykorzystywane w pojazdach elektrycznych (mały  samochód osobowy Smart i E-Roller) i tym samym  nawet poza domem znajdują przydatne zastosowanie.

Źródło: Rehau