Nowe kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze! Będzie można otrzymać nawet 135 tys. zł

Czyste Powietrze 3.0 to nowa odsłona najbardziej znanego w Polsce mechanizmu wsparcia efektywności energetycznej. Nowe zasady będą obowiązywać już od stycznia 2023 roku. Zmiany mają zachęcić Polaków do kompleksowej termomodernizacji poprzez m.in. wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowania. Będzie to wsparcie w wymiarze jakiego w naszym kraju jeszcze nie było. Co zmieni się do nowego roku?

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
czyste powietrze

Podziel się

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu Czyste Powietrze, która spowoduje że beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

Obowiązkowy audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze

Istotna zmiana to obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązek audytu oznacza, że warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją będzie przeprowadzenie analizy energetycznej obiektu. Obowiązkiem i warunkiem otrzymania dotacji będzie też wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • o minimum 40%.

Do samego audytu także będzie dopłata, a jej wartość nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 200 zł).

Maksymalne dotacje w programie Czyste Powietrze

O największe środki będą mogli się starać ci, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Program w dalszym ciągu będzie podzielony na trzy części:

 • podstawowy poziom dofinansowania
 • podwyższony poziom dofinansowania 
 • najwyższy poziom dofinansowania

Co się zmieni od nowego roku w poszczególnych poziomach? Ile będziemy mogli otrzymać pieniędzy?

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli starać się o wyższe niż dotychczas środki:

 • do 41 tys. zł - bez kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną,
 • do 66 tys. zł - z kompleksową termomodernizacją z instalacją fotowoltaiczną.

Program aktualnie oferuje na tym poziomie maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania do termomodernizacji. Intensywność finansowania w tym przypadku będzie wynosić od 40% do 55% kosztów kwalifikowanych.

Zmieni się także próg dochodowy, od którego będzie możliwe otrzymanie wsparcia z programu. Dotychczas wartością graniczną był roczny dochód wnioskodawcy na poziomie 100 tys. zł, od stycznia będzie to jednak 135 tys. zł. Wydłuży się także okres realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do 30 miesięcy (przy ścieżce bankowej do 18 miesięcy).

Podwyższony poziom dofinansowania

Wniosek w ramach podwyższonej dopłaty w ramach programu Czyste Powietrze może opiewać na kwotę: 

 • do 59 tys. zł - bez kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną,
 • do 99 tys. zł - z kompleksową termomodernizacją z instalacją fotowoltaiczną.

Program obecnie zapewnia dofinansowanie do 37 tys. na ocieplenie, wymianę źródła ciepła i montaż fotowoltaiki (+10 tys. zł z prefinansowaniem). Środki z programu będą mogły pokryć 70%-80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Również zwiększony będzie próg dochodowy otrzymania środków. Przyznawanie pieniędzy będzie odbywać się w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu. Wymogiem jest natomiast dołączenie do wniosku zaświadczenie o dochodach, które wydaje gmina. Maksymalne miesięczne dochody, które uprawniają do środkowego poziomu dofinansowania od nowego roku:

 • do 1 894 zł - gospodarstwa wieloosobowe,
 • do 2 651 zł - gospodarstwa jednoosobowe. 

Aktualnie jest to odpowiednio 1 564 zł i 2 189 zł.

Tak samo jak w przypadku podstawowego poziomu wsparcia wydłuży się czas realizacji do 30 miesięcy (przy ścieżce bankowej do 18 miesięcy). Jeśli beneficjent starać się będzie o prefinansowanie termomodernizacji będzie musiał zrealizować przedsięwzięcie do 18 miesięcy od złożenia wniosku.

Najwyższy poziom dofinansowania

W tym przypadku wysokość wsparcia będzie ogromna. 

 • do 79 tys. zł - bez kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną,
 • do 135 tys. zł - z kompleksową termomodernizacją z instalacją fotowoltaiczną.

Przypomnijmy, że teraz jest to maksymalnie 69 tys. zł (79 tys. zł w opcji z prefinansowaniem). Co najistotniejsze, w tym przypadku będzie można się starać o 100% dofinansowania kosztów termomodernizacji. 

Rozszerzony próg dochodowy umożliwi wnioskowanie osobom, których średni miesięczny dochód wynosi:

 • do 1 090 zł - gospodarstwa wieloosobowe,
 • do 1 526 zł - gospodarstwa jednoosobowe. 

Przypomnijmy - dotychczas progi dla najwyższego dofinansowania to odpowiednio: Aktualnie jest to odpowiednio 900 zł i 1 260 zł. Od stycznia zatem więcej osób będzie mogła korzystać z tego, jak i z dwóch powyższych poziomów wsparcia. 

Wymogiem uzyskania takiej dopłaty dołączenie do wniosku zaświadczenie o dochodach, które wydaje gmina. Dokumentem alternatywnym jest potwierdzenie prawa do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Wydłuży się okres realizacji inwestycji termomodernizacyjnej do 36 miesięcy (brak ścieżki bankowej). W przypadku prefinansowania będzie to 18 miesięcy, czyli tak jak do tej pory. 

Źródło NFOŚiGW, Twitter. 

Zobacz również