Nowe przepisy dotyczące wyznaczania świadectw charakterystyki budynków. Duże zmiany?

Ministerstwo Technologii i Rozwoju zapowiada zmiany w przepisach dotyczących wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej, które mają wejść w życie w 2026 r. Co oprócz długo zapowiadanych klas energetycznych przyniesie nowe rozporządzenie?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
cena audytu

Podziel się

Klasy energetyczne

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej budynków miało nastąpić w bieżącym roku. Zmiana została jednak przesunięta na rok 2026. Polega ona na określeniu klasy budynku, w zależności od jego zapotrzebowania na energię pierwotną. Dokładne kryteria, zostaną określone w przyszłym roku, jednak według opublikowanego do prekonsultacji projektu rozporządzenia, budynek spełniający aktualne warunki techniczne WT2021, będzie klasyfikowany jako klasa energetyczna B. Do najwyższej klasy będą natomiast należały budynki zeroemisyjne i plus energetyczne. Zaletą takiej zmiany dla klienta końcowego, będzie prostsza interpretacja wyników otrzymanego świadectwa charakterystyki energetycznej, ponieważ zabieg stosowania klas energetycznych jest już dobrze znany z etykiet energetycznych stosowanych na urządzeniach RTV/AGD.

Więcej zmian

W metodyce obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej, obowiązuje obecnie metoda miesięczna. Projekt nowego rozporządzenia mówi o zmianie tej metody na bardziej dynamiczną - metodę godzinową, z dopuszczeniem pozostawienia metody miesięcznej dla budynków mieszkalnych. Może być ona wyzwaniem dla specjalistów, jednak pozwoli na uwzględnienie większej ilości elementów w sposób bardziej dokładny jak np. wpływ zastosowania nowych technologii, na wynik świadectwa, co nie  nie jest zawsze możliwe, przy obecnie stosowanej metodyce. 

Dyrektywa EPBD a świadectwo charakterystyki energetycznej

Dyrektywa EPBD to bardzo ogólny dokument, wskazujący ramy prawne, jednak nie narzucający konkretnych wymagań państwom członkowskim UE. W odniesieniu do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, czy ogólnej metodyki obliczeń, dyrektywa EPBD nie narzuca, czy stosować metodę miesięczną, czy godzinową. Proponuje jednak kilka nowych elementów, które powinny znaleźć się w tym dokumencie. Wymienia je podczas Forum Modernizacje w Budownictwie dr inż. Jerzy Kwiatkowski: ,,wskaźnik obsługi inteligentnych sieci, wskaźniki jakościowe, komfortu wewnętrznego, wskaźnik globalnego ocieplenia w cyklu życia”. Należy pamiętać, że to tylko ogólne wymagania, nie zawsze obowiązkowe, które każdy kraj UE może zaimplementować na swój sposób..

Kierunki przyszłości

Projekt rozporządzenia wprowadza kilka znaczących zmian, jednak czego nowego możemy spodziewać się w kolejnych latach? 

Mówimy tutaj o śladzie węglowym liczonym w cyklu życia. (...) Jest to coś czym będziemy się w kolejnych latach, miesiącach zajmować. Kolejny taki element to wskaźniki środowiskowe (...) w tym momencie mówimy także o komforcie wewnętrznym, mówimy o jakości powietrza wewnętrznego, monitorowaniu tej jakości. Ostatni element to wskaźnik obsługi inteligentnych sieci, inteligentnych budynków” -  opowiada Jerzy Kwiatkowski.

Kontrowersje 

Nowe przepisy, zawsze wzbudzają dyskusje. W przypadku rozporządzenia, poza wspominaną już metodą godzinową, dyskusji mogą być poddane profile użytkowania budynków, które będą ściśle określać niektóre parametry. Zmieni się też sposób obliczania zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową - z dotychczasowego odnoszenia zapotrzebowania do powierzchni budynku - na obliczenia odnoszące się do liczby osób, pracowników itd. Pojawi się nowy parametr widoczny na świadectwie - energia końcowa dostarczona. W ramach bilansowania energii, możliwe będzie eksportowanie energii do sieci, co umożliwi powstawanie budynków dodatnio energetycznych.

Wzór świadectwa

Nowy wzór świadectwa powinien być bardziej zrozumiały i intuicyjny dla każdego odbiorcy końcowego. Poza wprowadzeniem klas charakterystyki energetycznej, odbiorca otrzyma propozycje zmian termomodernizacyjnych, ich wpływ na wynik świadectwa oraz propozycje dofinansowań, z których może skorzystać.

Zobacz również