Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków podpisana przez prezydenta!

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne dot. długoterminowej strategii renowacji budynków oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Co jeszcze się zmieni?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej ws. charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizacja została stworzona w oparciu o przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Docelowo ma to przyczynić się do oszczędzania energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

E-świadectwa charakterystyki energetycznej

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będą zobligowane do sporządzenia świadectwa dokumentu zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. W przypadku wersji elektronicznej, dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Co więcej, zmiany uwzględnieniają możliwość przekazania właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu,  kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej lub w formie wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej.

Oświadczenie wydającego świadectwo

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostanie rozszerzone o oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Według prognoz to zwiększy jakość wydawanych świadectw.

Nowelizacja zwiększy transparentność 

Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności będzie zobowiązany do umieszczania w widocznym miejscu w tym budynku kopii świadectwa charakterystyki energetycznej. Wyłączone z tego zapisu są zalecenia zawarte w tym świadectwie, o ile świadectwo dla tego budynku zostało sporządzone.

W ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku będzie konieczne umieszczanie wskaźników charakterystyki energetycznej. Należy je podawać w momencie, gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zmiany w kontroli systemów HVAC

Zmiany nastąpią także w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła. Nowelizacja wprowadzi kontrole również dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji.

Aktualne przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW. Uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

Wprowadzono także przepis dotyczący obowiązku instalacji systemów automatyki i sterowania dla budynków w budynkach wyposażonych w duże systemy HVAC. Termin na to upływa 31 grudnia 2024 roku. Ponadto wskazano sposoby oceny zasadności tego montażu od strony technicznej i ekonomicznej w celu zapewnienia stosowania optymalnych rozwiązań w budynkach.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki je sporządzono. Do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Więcej o świadectwach w artykule Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i do czego służy?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews. Termomodernizacja.pl

Zobacz również