Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków czeka na podpis prezydenta!

Finalizacja nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem jest poprawa efektywności energetycznej już coraz bliżej. Sejm przyjął część poprawek Senatu. Zaliczyć można do nich m.in. to, że charakterystyki energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Co zmieni nowelizacja? Które poprawki przyjął Sejm?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
nowelizacja

Podziel się

Niższa izba parlamentu przyjęła dwie z czterech zaproponowanych przez Senat poprawek. O propozycjach informowaliśmy w artykule Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków – Senat proponuje poprawki.

Poprawki

Jedna z popartych zmian zakłada, że świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.
Sejm natomiast odrzucił poprawki, które jednoznacznie przesądzały, że wskazanie adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjnym elementem wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowelizacja a prawo UE

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej ws. charakterystyki energetycznej budynków. Nowe rozwiązania wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce obecnego systemu. Docelowo ma to przyczynić się do oszczędzania energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Projekt wprowadza także rygor w postaci odpowiedzialności karnej. Dla kogo? Według tłumaczeń MRiT, sankcje przewiduje się dla osób sporządzających świadectwo charakterystyki energetycznej, a nie są do tego uprawnione.

Karę ma otrzymywać również osoba, która nie przekaże nabywcy lub najemcy takiego świadectwa. Wniosek o ukaranie grzywną do sądu kierować będzie policja. Nie ma jeszcze informacji nt. maksymalnej wysokości możliwej grzywny. Szczegółowa informacja pojawi się po następnym posiedzeniu komisji.

Łatwiejszy dostęp do informacji 

Dzięki nowelizacji powszechny będzie dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji).

Co jeszcze zmieni nowelizacja?

Wprowadzone zostaną zmiany korygujące istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Co więcej, inwestorzy będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy tylko niektórych grup budynków.

Projekt zakłada też zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Rozszerzy to zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli i będzie to dotyczyć systemów o mocy ponad 70 kW.

Nowelizacja wprowadzi też obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. Więcej o świadectwach w artykule Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i do czego służy?

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński tłumaczył, że konieczność sporządzania takiego dokumentu będzie dotyczyła tylko sprzedawanego/wynajmowanego lokalu. Nie trzeba będzie go wykonywać, jeśli mieszka się w danym domu i nie chce się go sprzedawać czy wynajmować. Co więcej, poinformował, że właściciele mieszkań będą musieli sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach najmu, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie. Ustawa wejdzie bowiem w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP, Termomodernizacja.pl

Zobacz również